5. MEZINÁRODNÍ SETKÁNÍ HASIČSKÉ MLÁDEŽE

 MOOSKRCHEN, 11.- 15. 7. 2019

Účast:

Kudrnová Eliška, Kudrna David, Lančová Nikola, Trojánková Kateřina, Pokorná Eliška, Minaříková Barbora, Hrubá Adéla, Pokorný Štěpán, Fischer Viktoria, Nečas Jakub, Smaha Jan

Nečas Miloš, Dlabač Miloslav, Fischer Maik, Pokorná Hana, Pokorná Jitka, Nečasová Drahomíra

Ve středu, 10. 7. 2019 jsme naložili auta – stan, lehátka, osobní věci, abychom ve čtvrtek brzo ráno jen nasedli do aut a společně vyrazili směr Mooskirchen.

Čtvrtek, 11. 7. 2019

Náš den začal ráno v 6.00 – sešli jsme se u hasičárny – nasedli do aut – posádka číslo 1 (Míla, Miloš, Kuba, Štěpán a David), posádka číslo 2 (Hanka, Jitka, Eli K., Eli P., Niky, Kačka, Bára a Adélka), posádka číslo 3 (Maik, Dráža, Viky a Honza) a vyrazili jsme směr Mooskirchen. Po cestě jsme zastavili v Nikolčicích a koupili víno – dárek pro FF Mooskirchen jako odměnu za práci, kterou měli při pořádání setkání.

Do Mooskirchenu jsme přijeli akorát k obědu, po obědě jsme postavili stan a „ubytovali jsme se“.

V 17.00 hodin začalo slavnostní zahájení, místní kapela nám zahrála pár kousků, Sepp Pirnstinger přivítal nás i vážené hosty a na hymnu evropské unie byla vztyčena putovní vlajka setkání.

Po večeři jsme šli ještě trénovat na hřiště vedle místní základní školy. Na závěr jsme navštívili sprchy – holky ve škole, kluci u fotbalistů a docela brzy jsme usnuli.

Pátek, 12. 7. 2019

Po snídani jsme vyrazili na místní hřiště na trénink. Eli K., Eli P., Kačka, Bára, David, Niky, Kuba, Adélka, Štěpán trénovali s Jitkou a Hankou útok a štafetu CTIF.

Honza a Viky s Drážou trénovali vedle na „Bewerbespiele“ – to je okousaný útok CTIF pro kategorii  10-12 let. Na dráze chybí vodní příkop, číslo 1 – velitel – si vezme na startu půlspojku a proudnici, vše spojí a hadici roztáhne za značku 14 metrů, číslo 2 mezitím připojí půlspojku hadice k pevné půlspojce na startu, proběhne dráhu a odloží svůj nosič do bedny. Číslo 1 položí na stojan dva technické prostředky zatímco číslo 2 na vedlejším stojanu váže uzel – tento rok to byl lodní uzel. Potom se oba postaví za stojany a je hotovo J.

Po tréninku jsme šli městem do tábora, odnést helmy a z tábora jsme se zase vrátili na hřiště, protože na něm mezitím konečně přistál záchranářský vrtulník - ten jsme si prohlédli, vyfotili se u něho a počkali jsme až zase odletí, abychom mohli do tábora na oběd.

Po obědě byl volný program – naši vedoucí nás vzali na výlet – v nedalekém Bärbachu jsme si prohlédli katalický kostel  sv. Barbory od architekta Friedensreicha Hundertwassera, který je velmi pestrý.  V  Köflachu jsme se protáhli svaly  na prolézačkách v novém „Motorikparku“.

Před návratem do tábora jsme se na parkovišti všichni společně vyfotili.

V táboře přišel na řadu další  trénink na zítřejší zemskou soutěž v Matern, večeře, sprchy a večerka.

Sobota, 13. 7. 2019

Dnes byla na programu zemská soutěž v Matern, v  11.00 jsme společně v koloně vyrazili do 120 km vzdáleného městečka Matern, kde se konala zemská soutěž – nejdříve si to s čísly 1 a 2 na startovní plochu nakráčeli Honza a Viky  s Drážou– zaběhli „Bewerbespiele Bronze“ v dobrém čase a bez chyby.

Po trošku delším čekání přišel čas i na Eli P., Eli K., Adélu, Niky, Kačku, Báru, Davida, Štěpána a Kubu, které na závodní dráhu doprovázely Jitka a Hanka.  Nejprve zaběhli útok CTIF v bronzu, k němu následovala štafeta,  potom to samé ve stříbře. Rozdíl mezi  mezi bronzem a stříbrem je v tom, že po přípravě hadic a džberovek si každý vylosuje svoje číslo zatímco  bronzu dopředu každý ví, které číslo poběží, v kategorii stříbro je to překvapení – takže všichni musí umět všechno. Štafeta zůstává stejná, ale protože si David při útoku CTIF poranil prst, ve druhém pokusu přes žebřík přelézala Eli P. a ve štafetě udělaly Jitka a Hanka drobné změny.

 

útok CTIF bronz

útok CTIF stříbro

štafeta bronz

štafeta stříbro

1

Adéla Hrubá

Eliška Pokorná

David Kudrna

Eliška Kudrnová

2

Jakub Nečas

Nikola Lančová

Štěpán Pokorný

Štěpán Pokorný

3

David Kudrna

Adéla Hrubá

Nikola Lančová

Nikola Lančová

4

Štěpán Pokorný

Kateřina Trojánková

Kateřina Trojánková

Kateřina Trojánková

5

Barbora Minaříková

David Kudrna

Jakub Nečas

Jakub Nečas

6

Nikola Lančová

Eliška Kudrnová

Eliška Kudrnová

Adéla Hrubá

7

Eliška Kudrnová

Štěpán Pokorný

Barbora Minaříková

Barbora Minaříková

8

Eliška Pokorná

Jakub Nečas

Adéla Hrubá

David Kudrna

9

Kateřina Trojánková

Barbora Minaříková

Eliška Pokorná

Eliška Pokorná

Kolem třetí jsme mohli konečně na oběd.  

Po obědě  jsme se rychle převlékli do PS II, a protože to vypadalo na déšť schovali jsme se zpátky v obřím jídelním stanu, kde jsme čekali až budou dokončeny všechny pokusy a uklizeno hřiště. Díky tomu jsme se ulili z běhu městem a do „útvaru“ jsme v řadách po pěti  naběhli těsně před branami sportoviště.

V kategorii FJLA – Bronze Gäste Ausland jsme se umístili na 3. místě.

V kategorii FJLA – Silver Gäste Ausland jsme se umístili na 6. místě

V kategorii Bewerbspiel – Bronze Gäste Ausland se Viky a Honza umístili na 2. místě

Do tábora jsme se vrátili až na večeři – za odměnu jsme grilovali a večer byla v garáži FF Mooskirchen diskotéka.

Neděle, 14. 7. 2019

Ráno jsme v klídku posnídali, dopoledne jsme odpočívali ve stanech, hráli míčové hry, zatímco naši vedoucí byli na poslední poradě vedoucích.

Po obědě – boloňské špagety - jsme začali v mezinárodních týmech putovat kolem Mooskirchenu – abychom se náhodou neztratili, šli jsme neprve po jednom břehu potoku Kainach, potom jsme přešli přes mostek a po druhém břehu potoku Kainach jsme se zase vrátili do tábora.

Po cestě jsme museli splnit šest úkolů – naplnit do PET lahví malými štamprdlaty co nejvíce vody, dřevěnými tyčkami povalit co nejvíce dřevěných špalků, vyprošťovacíma nůžkama přenést co nejvíce pinpongových míčků, najít v kukuřici 12 technických prostředků (rozdělovač, proudnice…..), rozdýchat „Andlulu“ a podojit krávu

 Do cíle jsme všichni dorazili živí a zdraví, po večeři byla diskotéka a večerka o půlnoci.

 Pondělí, 15. 7. 2019

Po snídani přišel čas na balení osobních věcí, lehátek, vyhlášení nedělního putování podél Kainachu, balení stanu, loučení s přáteli a odjezd domů.

Domů jsme tentokrát nejeli po přes Vídeň, Brno a dálnici D1 ve výstavbě, ale tunely po taurské dálnici k Salzburku a přes České Budějovice, kousek za Budějovicemi se Maikova posádka nabrala směr Manětín, kde vyložili Honzu na letním táboře.

Zbytek pokračoval dál směrem na Prahu, na benzínce u Tábora se porouchalo hasičské auto. V Tehovci naskočil  Tomáš Lanč do tranzitu a  dojel pro nás do Tábora, přeložili jsme obsah kufru, zamávali Mílovi, který čekal s „pežotem“ na odtah do Prahy, a pokračovali jsme dále…………. až před tehoveckou hasičárnu.

Děkujeme za finanční podporu z fondu hejtmana Středočeského kraje, Jardovi Nečasovi za zprostředkování bezplatného zapůjčení  Peugeotu od firmy Kopecký s.r.o.  i našim vedoucím J.

Okresní kolo hry Plamen 12.-13.5.2018

V sobotu ráno jsme vyrazili do Čelákovic. Družstvo starších žáků mělo sraz v 6,30 hod., družstvo mladších žáků vyjelo po 7 hodině.
Závodit se začalo po nástupu. Staší žáci měli jako první disciplínu štafetu 4x60m, mladší žáci štafetu dvojic. Tyto disciplíny proběhly dopoledne a pro mladší poté odjeli domů. Starší šli na oběd, po obědě se začalo štafetou CTIF, ta byla odběhaná ve 13,45 hod. Před útokem CTIF byla dlouhá přestávka a porada rozhodčích, útoky trvaly dlouho a byly problémy s terči. Takže poslední sobotní disciplína se protáhla a skončila až před 18 hodinou.
V neděli se běhaly požární útoky. Začínali mladší žáci. Do oběda bylo vše dozávoděno. Bohužel se nám nepodařil útok starších - při druhém pokusu jsme si nevšimli zavřeného kohoutu na mašině a nešla nám voda do hadic. Než jsme přišli na to, co se děje a Davídek kohout otevřel, uběhly drahocenné vteřiny.
Těšili jsme se, že dorazíme brzo domů. Bohužel vyhlášení výsledků se zdrželo vzhledem k protestu Senohrab, kteří by po všech disciplínách vyhráli první místo s právem reprezentace na krajské soutěži, ale hodnocení kronik je posunulo na 3. místo. Vyhlášení proběhlo až od 14,30 hod. Domů jsme dorazili krátce po půl čtvrté.

Soustředení mladších žáků 

Rezek 15.-17.9.2017

Účast: Ježek T., Bakešová D., Červinková N., Vacířová T., Přibyl O., Přibylová E., Straka L., Fischer V., Nečas J., Nečas O., Smaha J.

Vedoucí: Pokorná K., Nečasová D., Hořická A.

Řidiči: Dlabač M., Fischer M.

Kuchařka: Dlabačová H.

Dnes, v pátek 15.9.2017 jsme měli sraz v 16.00 u hasičárny, naložili jsme věci do „pežota“ a vyrazili směr Krkonoše.

Posádka „pežot“ – Míla, Hanka, Kačka, Anetka, Lukášek, Tomášek, Domča a Niky

Posádka „Caddy“ – Maik, Dráža, Viky, Terka, Ondra, Kuba a Honza

Cesta byla příjemná, na chatu Rezek jsme dorazili v půl sedmé, před chatou nás přivítala Klára, Emča a Ója, kteří za námi přijeli z Jánských lázní.

Nejdříve jsme vynosili všechny tašky, spacáky a bedýnky s jídlem.

První se pak ubytovaly holky – Niky, Viky, Domča, Emča a Terka, hned po nich kluci – Kuba, Ondra, Honza, Tomáš, Lukáš a Ója, nakonec když už jsme spali i Maik, Dráža, Klára, Míla, Hanka, Kačka a Aneta.

K večeři se podávaly palačinky s jahodovou marmeládou a Nutelou od babičky Lenky Hroudové (děkujeme J).

Večer byl volný program – hráli jsme Dobble a Země město - v devět hodin Dráža zavelela – umýt, vypucovat zuby a spát.

V sobotu ráno jsme nepřekvapili a už v šest hodin jsme byli vzhůru – až do půl osmé jsme se směli dívat na pohádky. V půl osmé jsme se převlékli, vypucovali si zuby a vyrazili s Anetkou na rozcvičku. Hanka mezitím uvařila čaj, ohřála mléko a namazala rohlíky s máslem, marmeládou, sýrem a šunkou, mohli jsme si dát i bábovku nebo perník.

Po snídani začal program – Míla a Maik si rozložili před chatou střelbu, Klára nás učila ošetřovat koleno a ruku, Anetka topografky a technické prostředky a Dráža jako každý rok uzle.

Před obědem Míla a Maik natáhli na kraji lesa lano a každý musel 3 x přelézt – kromě Óji a Toma, přelezeme všichni.

K obědu se podávalo kuře na paprice s těstovinou, po obědě přišel povinný polední klid.

Ve dvě hodiny jsme se vypravili prozkoumat okolí, tentokrát na cestu pod chatou, minuli jsme medvědí chatu a byli jsme v lese, kde rostlo spoustu hub – našli jsme tři plné tašky a dva velké hřiby. Po cestě jsme posvačili a po čtvrté hodině jsme byli zpátky na chatě. Před večeří jsme se ještě stihli vykoupat v bazénu.

K večeři byl kuřecí vývar s nudličkami a pečivo. Do setmění jsme si hráli a malovali - přišla bojovka, po světýlkách jsme vyrazili k lesu – u závory se Dráža ještě jednou zeptala jestli chceme jít sami, s někým nebo ve skupině s ní, první se odvážně sám vydal Lukášek a druhá Nikolka, po něm ve skupince Kuba, Honza a Ója, další Viktorka s Tomáškem, Domča šla s Mílou, Terezka s Klárou, poslední šli Maik, Dráža, Ondra a Emča – na konci stezky odvahy nás čekala Kačka a Anetka a za odměnu jsem dostali velké lízátko, společně jsme se vrátili zpátky, převlékli jsme se, holky se načesali a začala diskotéka s barevnou hudbou.

V neděli jsme si konečně přispali, kolem osmé jsme začali postupně vstávat – nejdéle vydržela spát Viktorka.

Po snídani jsme zase stříleli, Kačka a Anetka vyznačili trasu na závod požárnické všestrannosti – K1 střelba, K2 požární, K3 uzle, K4 topografie, K5 lano, K6 zdravověda – všichni jsme se úspěšně vrátili do cíle.

Do oběda jsme odpočívali u televize, stříleli s Mílou a Maikem před chatou – nejlepší střelec je Nikolka - a balili spacáky a všechny věci do tašek.

K obědu nám Hanka připravila pečené kuřecí paličky a bramborovou kaši, pomalu jsme nanosili všechny věci do aut, Kačka s Drážou naposledy proběhli chatou – zda někde někdo něco nezapomněl a před auty proběhlo vyhodnocení závodu. Kolem druhé hodiny jsme vyrazili domů, na návsi jsme před čtvrtou padli rodičům do otevřených náručí J.

Děkujeme Hance, Mílovi a Maikovi J

Foto: http://sdhtehovec.rajce.idnes.cz/SDH_Tehovec_2017_-_deti_-_soustredeni_Rezek/ 

Závod požárnické všestrannosti 

Křížkový Újezdec 8.10.2016 

Starší žáci a dorost

Závodu požárnické všestrannosti, který se letos konal v Křížkovém Újezdci, se zúčastnilo i družstvo starších žáků a jednotlivci v kategorii dorostu. Jak jsme zjistili již z přibližného časového rozpisu, je konkurence rok od roku větší. V kategorii starších žáků bylo letos přihlášeno 29 hlídek a v kategorii dorostu jednotlivců 26 soutěžících.

Počasí bylo téměř aprílové. Od rána do pozdního odpoledne, kdy doběhli poslední soutěžící, se vystřídalo sluníčko, mraky, vítr i dešťové kapky. Jako první soutěžili mladší žáci.

Družstvo starších žáků přivezl do Křížkového Újezdce Honza Jordán až kolem 10,30 hodin, jelikož Hanka s Jitkou byly od rána v Křížkovém Újezdci u prezence a děti měly vybíhat na trať dle předběžného časového rozpisu až v 11,15 hodin. Vzhledem k tomu, že starších žáků máme v současné době málo, zúčastnila se závodu pouze jedna hlídka ve složení: Eliška Pokorná, Bára Minaříková, Nikola Lančová, Kačka Trojánková a David Kudrna.

Po odběhnutí a krátkém odpočinku jsme nasedli do aut a jeli zpátky odvézt domů starší žáky a vyzvednout Tomáše Pokorného, Honzu Hrubého, Adélu Hrubou a Elišku Kudrnovou, kteří soutěžili odpoledne v kategorii dorostu jednotlivců. ZPV si zaběhla ještě jednou také Kačka Trojánková.

Všichni zvládli závod bez větších problémů. Někomu se malá chybička sem tam vloudila, ale to se bohužel stává. Po doběhnutí posledního tehoveckého závodníka a krátkém vydechnutí jsme se dnes již podruhé vydali na cestu domů.

A jaké byly nakonec výsledky našeho snažení?

Hlídka starších žáků se umístila na 5. místě, jelikož již třetí rok za sebou určily děti špatně azimut.

Kategorie dorostenci starší: Tomáš Pokorný - 2.místo, Honza Hrubý – 5.místo

Kategorie dorostenky střední: Kačka Trojánková – 3.místo, Adéla Hrubá – 5.místo

Kategorie dorostenky mladší: Eliška Kudrnová – 1. místo

Mladší žáci

Účast:  Trojánek M., Trojánek Š.,  Ježek T., Bakešová D., Smaha J., Červinková N., Vacířová T., Nečas J., Nečas O., Fischer V., Přibyl O., Přibylová E.

Vedoucí:  Nečasová D., Hořická A. , Pokorná K.

Dnes jsme se sešli v 8.00 u hasičárny a vyrazili jsme do Křížkového Újezdce. S Drážou jeli Kačka, Viky, Kuba, Ondra, Domča a Nikolka, v druhém autě s Jardou Trojánkem jeli Anetka, Ója, Šimon, Matěj, Ema, Terezka,Tomášek. 

Na prezenci jsme dostali startovní průkazy a startovní čísla 10 a 12. Jako první vyrazila v 9.20 hlídka číslo 10 (Matěj, Ója, Šimon, Domča a Tomášek), deset minut po nich i hlídka číslo 12 (Viky, Kuba, Ondra, Terka  Niky), do cíle se vrátili všichni zabahnění, ale v pořádku, doplnili jsme energii a tekutiny, převlékli se do suchých ponožek a bot a většina i do čistých kalhot a vyrazili domů. 

Na střelbě sestřelili po jednom špalíčku Viky, Nikolka a Matěj a dva špalíčky Šimon. Topografické značky zvládli všichni na jedničku, Matějovi se nepodařilo správně zorientovat mapu na sever. Na uzlování se nepodařila Šimonovi uvázat zkracovačka.  Na kontrole první pomoci byla letos přísná rozhodčí, a tak obě hlídky obdržely 2 trestné body za transport raněného – živá berla, který nebyl proveden přesně podle pravidel Plamenu – v přístím roce se vedoucí musí na tréninku polepšit. Na požární ochraně zmatkovala Terezka a z lana spadli Tomášek a Ója.

Celkově jsme se umístili na krásném 4. místě ze 17 družstev.

foto: http://sdhtehovec.rajce.idnes.cz/SDH_Tehovec_2016_-_deti_a_dorost_-_ZPV_Krizkovy_Ujezdec/

Soustředění Rezek 23.-25.9.2016

mladší žáci

Účast: Trojánek Šimon, Přibyl Ondřej, Přibylová Ema, Ježek Tomáš, Bakešová Dominika, Smaha Jan, Červinková Nikola, Vacířová Tereza, Nečas Ondřej, Nečas Jakub, Fischer Viktoria

Vedoucí: Nečasová Drahomíra, Hořická Aneta, Pokorná Kateřina

Doprovod: Dlabač Miloslav, Nečas Miloš, Nečasová Petra, Fischer Maik

 

V pátek jsme se sešli v 15.00 u hasičárny, naložili hasičského Forda, Maikovo VW Caddy a díky Peugeotu Kopecký i  Peugeot 5008.

Ford Tranzit   – Míla, Kačka, Anetka a Šimon, dále až ke  stropu kufry, tašky, spacáky, materiál na branný závod a zásoby jídla 

VW Caddy – Maik, Drahomíra, Terezka, Nikolka, Ema, Viktorka a Dominika

Peugeot 5008 – Miloš, Petra, Kuba, Ondra, Ója, Tomášek a Honza

Letos jsme měli štěstí a neskákaly hodinu v Nové Pace, na Rezek jsme dorazili přesně v 17.30, vyložili jsme auta, vynesli zavazadla do pokojů, které nám přidělily Anetka a Kačenka a s jejich pomocí připravili postele na spaní.

Hned poté jsme se nahnali hladoví do kuchyně, kde letošní kuchařka Petra spolu s Drážou už mazaly palačinky od paní Lenky Hroudové jahodovou marmeládou a Nutellou – jen se po nich zaprášilo.

Do večerky ve 20.00 bylo volno – malovali jsme, hráli Monopoly. 

V sobotu ráno jsme vstávali už v 6.30, protože se našim vedoucím tak brzo ze spacáků nechtělo, pustili nám na hodinu v televizi pohádky. V 7.30 byl „budíček“, oblékli jsme se a vyrazili s Kačkou a Anetkou před chatu na rozcvičku, aby nám lépe chutnala snídaně, ke které se podávali mazané rohlíky, muffiny, bábovka a kuličky s mlékem.  Po snídani jsme začali s tréninkem na závod požárnické všestrannosti – Miloš  nás učil, čím smíme a nesmíme hasit knihy a archivy, auta, elektriku, barvy, laky a další věci, Dráža uzle, Kačka zavázat loket a koleno, Anetka topografické značky a orientaci mapy na sever a Míla s Maikem střílet ze vzduchovky. K obědu se podávala polévka s knedlíčky a kuře s rýží. Po obědě jsme měli polední klid, aby si náš doprovod mohl odpočinout. Kačka, Dráža, Maik a Míla usnuli, abychom je nerušili vzala nás Anetka, Miloš a Petra na procházku do lesa, v lese jsme stavěli domečky. Kolem třetí hodiny jsme se vrátili k chatě, Dráža nám zatím připravila melouna ke svačince. Po svačině jsme všichni vytáhli podkolenky a vyrazili na kraj lesa, Míla s Maikem připevnili lano, které jsme někteří rychle a jiní pomaleji překonávali – každý musel přelézt alespoň 6x než jsme se vydali zpět do chaty, abychom nabrali energii dostali jsme každý mléčný řez a „pinguína“ od Kinder a šli zase do večeře střílet, vázat uzle, opakovat zdravovědu a požární.  Po večeři, ke které nám Petra připravila rohlíky se sýrem, salámem, šunkou, krabí pomazánkou a pomazánkovým máslem jsme si směli hrát v pokojích a čekat až se setmí.  Jako první vyrazili po svíčkách Kačka, Anetka, Kuba, Viky, Ondra, Ója, Honza a Nikolka, svíčky je dovedly na kraj lesa a pokračovaly  lesem, v dáli se objevovalo blikání, na konci stezky odvahy čekalo blikající strašidlo – všichni se trošku báli, ale jen do chvíle než se v tichu ozval Viktorčin hlásek „jé dědo, co tu děláš?“ .  O deset minut později se po svíčkách vydali i Maik, Petra, Dráža, Domča, Ema, Šimon, Terezka a Tomášek na konci trasy nepotkali strašidlo, protože Tomášek ve chvíli, kdy nebyla vidět už žádná svíčka duchaplně vytáhl baterku. První skupina s Mílou a Milošem se krčila v lese u pařezu a ani nedýchala překvapením, všichni měli  radost, že to zvládli  a společně jsme se  vydali zpět do chaty. Večer jsme ukončili diskotékou.

V neděli jsme si přispali, na snídani jsme tentokrát směli bez rozcvičky a opět se podávali mazané rohlíky a kuličky s mlékem. V 10.00 začínal závod požárnické všestrannosti, jako první se na trať vydali Kuba s Viktorkou, před chalupou se střílelo ze vzduchovky, na kraji lesa se vázali uzle a při zpáteční cestě se překonávalo lano, v lese pak byla ještě kontrola zdravovědy a topografie, poslední kontrolou byla požární ochrana na louce nad chalupou. Stejnou trať absolvovali i Honza a Dominika, Ondra a Terezka, Nikolka a Tomášek, posledními závodníky byl Ója, Šimon a Ema. Všichni doběhli v pořádku, někteří byli méně úspěšní, jiní více – těmi nejúspěšnějšími byli Ondra, Ója a Viky.

Po závodě jsme šli balit kufry a spacáky a připravovat si batůžky na cestu domů, před kterou jsme stihli ještě oběd a vyhlášení výsledků závodů požárnické všestrannosti.

foto:
http://sdhtehovec.rajce.idnes.cz/SDH_Tehovec_2016_-_deti_-_soustredeni_Rezek/
http://sdhtehovec.rajce.idnes.cz/SDH_Tehovec_2016_-_deti_-_soustredeni_Rezek_Petra/

Soustředění Zásadka u Mnichova Hradiště 16.-18.9.2016 

starší žáci + dorostenci 

 V pátek jsme se sešli v 15,30 hod u hasičárny, naložili auta - hasičského forda a Jitky octávku, Hanka odvezla auto domů, kde jsme ji vyzvedli a vyrazili jsme na naše každoroční soustředění. Letos opět na Zásadku, kde jsme poprvé byli před dvěma lety a moc se nám tam líbilo.

Naše expedice měla tyto členy: Tomáš a Honza za dorost; Kačka, Bára, Niki, Eli + Eli a Davídek za děti. Honza, Jitka a Hanka a Jitky máma - paní Šmidlíková, která se stará o naše žaludky.

Cesta se bohužel protáhla, protože na dálnici byli práce na silnici a tak jsme místy stáli a místy popojížděli nízkou rychlostí. Takže cestu, která normálně trvá něco málo přes hodinu, jsme jeli 2,5 hodiny. Když jsme dorazili na místo, rozdělili jsme pokoje a nanosili věci. Zjistili jsme, že jsme zapomněli naložit mléko na snídani, tak Jitka s Hankou vyrazili do obchodu do Mnichova Hradiště. Velcí kluci šli trénovat rozdělovač s hadicemi, holky s Davídkem se připravovali na sobotní skládání odznaků odbornosti.

K večeři jsme si dali jídlo dovozené z domova. Po večeři nám Jitka s Hankou řekly, abychom si připravili čelovky, a šly připravit noční bojovku. Měli jsme se rozdělit do trojic a jedné dvojice. První na trasu vyrazily Bára, Kačka a Eli Kudrnka. Poté šly Eli Poko s Niki. Nakonec vyrazili kluci - Tom, Honza a Davídek. Trasa vedla lesem, na křižovatkách svítili svíčky. Měli jsme dojít ke čtvrté svíčce, která byla poslední (u křížku)a tam vyzvednout schovanou věc a vrátit se. Všichni jsme úkol zvládli.

V sobotu po budíčku v 8 hod. byla rozcvička a šli jsme běhat. Po snídani nám holky řekly o změnách v pravidlech, pak jsme šli ven trénovat. Honza měl na starosti střelbu, u Jíti jsme opakovali azimut a orientaci mapy, taky věci z požární ochrany a vázali uzle. U Hanky jsme obvazovali koleno a ruku, a byli jsme zkoušeni z nových topografických značek. Velcí kluci opět trénovali hadice a taky střelbu.

Dopoledne uteklo, k obědu jsme měli polévku a kuře s rýží. Ve 14 hodin jsme vyrazili na výlet. Protože jsme odpoledne chtěli opět trénovat, tak jsme letost měli slíbený pouze krátký výlet. Jenda s námi nešel, připraval překvapení na střelbu. Holky dodržely slib, cíl naší cesty byl pouze cca 2km. Byl to obětní kámen - skál,a na které je kámen ve tvaru mísy. Tam jsme posvačili v 16hodin jsme byli zpět v základním táboře.

Pak jsme šli opět střílet, tentokrát na terče. Vyhnal nás až déšť. Před večeří proběhly zkoušky z odznaků odbornosti. Nejprve jsme si napsali testy, a poté probíhalo ústní prověření znalostí. Mezitím Tomáš s Honzou rozdělali oheň v krbu v místnosti, která navazuje na chalupu a která slouží na posezení a grilování. Opekli jsme si buřty, a pak holky a Honza přinesli kytaru a krásně jsme si poseděli a zazpívali.

V neděli ráno nás vzbudil déšť, takže jsme se probouzeli zvolna, protože rozcvička nebyla. Po snídani nás čekalo prověřování našich znalostí. Bohužel jsme museli jednotlivá stanoviště ZPV absolvovat bez běhu v chalupě. Střelba a lano byly vynechány. Před obědem jsme si šli přeci jen zaběhat, protože přestalo pršet. K obědu jsme měli polévku a boloňské špagety. Šli jsme si zabalit, poté bylo vyhlášení ZPV - bez trestných bodů byl Davídek a Eli Poko. Pak už jsme naložili věci do aut, poklidili a ve 14,30 vyrazili k domovu. Cesta uběhla tak jak měla, bez popojíždění a stání. Cestou jsme postupně vysazovali členy naší posádky - Báru ve Štíhlicích, Honzu v Mukařově na zastávce, kde vystoupil i Tomáš a Eli Poko, Kačku doma. K hasičárně dorazili jen Kudrnky a Niky. Vynosili jsme věci a rozešli se domů.

http://sdhtehovec.rajce.idnes.cz/SDH_Tehovec_2016_-deti_-_soustredeni_Zasadka/

Mezinárodní setkání hasičské mládeže Německo - Bad Tenndstedt

(18.7. - 22.7.2016)

V pondělí ráno jsme měli sraz v 6,30 hod. O čtvrt hodiny později jsme vyrazili směr Německo. Mezinárodní setkání se v Bad Tenndstedu koná již po třetí. V letoštním roce měl být stanový tábor na jiném místě než v předchozích dvou setkání. Cesta probíhala bez problémů. Jeli jsme třemi vozy - Miloš Nečas s rodinou, hasičský transit, který řídil Míla a jeho posádku tvořili: Míla ml., Tomáš, Honza, Kuba Š., Kačka T. a Adélka. Třetí vůz řídila Hanka s posádkou Jitka, Eliška P., Eliška K., Bára,  Davídek a Štěpa. Dráža s Viktorkou byli již na místě. Ke sportovní hale jsme dorazili ve 12,30 hod. Stany již byly přichystány, a to na horní parkovišti. Dostali jsme oběd a šli jsme vybalovat. K večeru byl nástup a slavnostní zahájení tábora. Po roce jsme se sešli s kamarády z Německa (Bad Tenndstedt, Ober-Werbe, Berlin), Rakouska (Mooskirchen, Köplling), Polska (Leczyce) a Ukrajiny (Yuzne).
V úterý nás čekal výlet do národního parku a stezka v korunnách stromů. Zde jsme dostali i oběd. Byl krásný, horký den a ve 14 hodin jsme se přesunuli na koupaliště. Voda v bazénu byla příjemně osvěžující, stihli jsme postavit pyramidu, hrát plážový volejbal a Tomášovu novou hru "ragsbie".
Ve středu bylo putování krajinou v mezinárodních družstev. Trasa byla s ohledem na horké počasí v délce cca 5 km a na 7 kontrolách jsme plnili různé disciplíny - napojení všech možných hasičských v jeden celek, převoz kyblíků vody z bodu A do bodu B na kole, protahování obručí, ski, přelévání vody z jednoho sudu do druhého přenosem v malých nádobkách ve dvojicích připoutaných kotníky, hod hadicí na kuželky, střela míčem na pyramidu z bas. Po postupném příchodu do tábora jsme se naobědvali, osvěžili v bazénu a od 16 hodin byl trénink disciplín CTIF na čtvrteční závod. Večer jsme se rozloučili s Milošem, Petrou, Kubou a Ondřejem, kteří odjížděli domů dříve.
Čtvrtek byl ve znamení dešťových přeháněk a bouřek, které odpoledne přešly ve vytrvalý déšť. Ale i ve znamení soutěží v displínách CTIF - útok a štafeta. Měli jsme startovní číslo 1 a začínali jsme na útoku. Útok se nám povedl, ale rozhodčí nám chtěl dát trestné body za přetočenou druhou hadici. Po připomínkách vedoucí došli překontrolovat hadici a po natažení se ukázalo, že je vše v pořádku. Štafeta také byla bez chybičky. Odpoledne bylo odpočinkové a my se těšili na vyhlášení soutěží v rámci slavnostního zakončení setkání. Byli jsme napnutí a doufali, že umístění nebude špatné. Měli jsme ohromnou radost, protože jsme z 12 družstev skončili na 1. místě. Večer jsme si užili opět diskotéku.
V pátek ráno už opět svítilo sluníčko a my se chystali na cestu domů. Po snídaní jsme se vrhli na balení, naložili jsme auta, došli jsme se umýt a rozloučili jsme se se všemi kamarády. K domovu jsme vyrazili v 11 hodin. Cestou jsme si udělali dvě přestávky. V 17,30 hod. jsme dle tradice vjižděli do Tehovce a svůj příjezd a úspěch jsme ostatním oznamovali houkáním. Přivítala nás hasičská siréna a rodiče.

Čarodějnice a stavění máje 30.4.2016

Jako každý rok se na počest oslav Filipojakubské noci konal tradiční čarodějnický průvod po čarodějnickém lese. Slet čarodějnic začal kolem 16 hodiny na hřišti na Vojkově, kde pro krásné a strašidelné čarodějnice a čaroděje byly připravené zábavné hry. Všechny masky musely zvládnout proletět slalomem z čarodějnic, dále si vyzkoušely držení rovnováhy, když zdolávaly lávku a nakonec si v družstvech zazávodily. Poté se společně ve velkém průvodu všichni vydali do čarodějného lesa. V lese bylo pro děti připraveno několik těžkých úkolů. Hod na čarodějnici z papíru šiškami, proběhnutí slalomu s věšteckou koulí mezi stromy, dále prolézání velkou pavučinou. Také děti musely odpovědět na čarodějnický kvíz, jinak by nemohly pokračovat k dalšímu úkolu, což bylo vyrábění čarodějnického náhrdelníku a koštěte. Po zdolání všech úkolů se průvod vydal směrem k vesnici, kde si děti ozdobily májku a za projití čarodějnického lesa dostaly připravené diplomy. Účast na průvodu byla veliká, občerstvení výborné a počasí báječné.


Návštěva hasičů z Köpplingu 23.4.2016

Naši kamarádi, dobrovolní hasiči z Köpplingu, který leží v Rakouské spolkové zemi Štýrsko, vyrazili koncem dubna na výlet do České republiky a do svého programu zahrnuli i návštěvu kamarádů dobrovolných hasičů v Tehovci.

Do Tehovce dorazili v sobotu 23. dubna v podvečerních hodinách. I přes to, že probíhali přípravy na "Pálení čarodějnic", ukázali jsme jim techniku, kterou má k disposici JSDHO a především pak jsme se pochlubili restaurovaným veteránem Praga Grand. To bylo pro ně něco neobvyklého, neboť v Rakousku hasičských veteránu ve sborech moc není.

Po prohlídce následovalo přátelské posezení v klubovně Hasičského domu. Zde byla příležitost k ochutnání České kuchyně a došlo i na Velkopopovického kozla, kterému Štýrští hasiči říkají "Méébír". V průběhu posezení jsme si popovídali s kamarády,  dozvěděli jsme se co je v Köpplingu nového a pochlubili se našimi úspěchy. Při povídaní čas rychle ubíhal a nadešel čas rozloučení neboť naši rakouští kamarádi měli před sebou ještě večerní prohlídku Prahy.

Bylo to velice příjemné a milé setkání s kamarády dobrovolnými hasiči, kteří nám v závěru tlumočili pozvání na setkání hasičské mládeže, které se u nich bude konat v příštím roce.

Rekonstrukce a oprava prostor pro jednotku SDH obce

V závěru roku 2014 byly získána dotace na zakoupení materiálu od Středočeského kraje z grantu „Opravy a rekonstrukce hasičských zbrojnic“. Celkové náklady byly odhadnuty na 356.560,- Kč. Dotace byla získána ve výši  95% celkových nákladů, to znamená ve výši 338732,- Kč. Zbývajících 5% nákladů ve výši 17.828,- Kč hradila ze svého rozpočtu obec. 

Jak již bylo zmíněno, jednalo se pouze o finanční prostředky na pořízení potřebného materiálu. Zabudování materiálu, tedy vlastní práce, je nutno provést vlastními silami. V našem případě členy SDH Tehovec. Nákup materiálu byl proveden ve 3. čtvrtletí loňského roku a současně byly zahájeny vlastní práce na rekonstrukci prostor.

Rekonstrukce je prováděna jak ve „staré hasičárně“ tak i v garážích Hasičského domu. Rekonstruované prostory staré hasičárny budou sloužit pro parkování nově renovovaného historického automobilu Praga Grand včetně historické stříkačky. Tímto krokem se v garážích hasičského domu vytvoří prostorové podmínky pro kvalitnější garážování výjezdové techniky.

V objektu staré hasičárny již byla provedena výměna oken, byla osazena vjezdová vrata větších rozměrů, provedena izolace proti zemní vlhkosti a nová betonová podlaha. Ta byla zvýšena o cca 15 cm nad úroveň terénu z důvodu zaplavování při přívalových deštích.  Nyní zbývá dokončit omítky nově vyzděných konstrukcí, osadit okno ve štítě, provést nové rozvody elektroinstalace, vnitřní úprava pomocí sádrokartonových desek, obkladu na stěnách, dlažby na podlaze a vymalovat.

V garážích nové hasičárny byla již provedena podlahová stěrka, která zaručuje bezprašnost podlahy a tím kvalitnější podmínky pro uskladnění techniky, výstroje a výzbroje. V současně době probíhají práce na obkladech stěn, byly instalovány nové skříně pro uskladnění výzbroje a nového regálu pro umístění objemnějšího a těžšího materiálu. Po dokončení obkladů stěn bude ještě provedeno propojení garáží se sociálním zázemím, vymalováno a rozmístěny nové skříňky pro umístění osobní výstroje členů výjezdové jednotky.

Po dokončení zateplení objektu a provedení nové fasády Hasičského domu se jedná o další výrazně zkvalitnění objektu Hasičského Domu i „staré hasičárny“           

Rozsvěcení vánočního stromečku - Advent

Letošní první adventní neděle připadla na 29.11.2015. Již tradičně, i v Tehovci, jsme rozsvítili na návci vánoční strom.
Počasí nám nepřálo, pršelo, foukalo a bylo opravdu nevlídně, ale i přesto vystoupily snad všechny děti ze vsi.
Vystoupení zahájili mladší, a pak starší holčiny z tanečního kroužku MDance pod vedením Markétky Chytráčkové. Pokračovaly školkové dětičky, maldší zatančily s třásněmi a starší zazpívaly koledy. Samozřejmě nechyběli mladí hasiči. Družstvo malých si nachytalo vánoční pohádku a starší tým zazpíval koledy a zahrál na kytaru a flétnu. Děti si pak mohly ve vánočních dílničkách udělat dřevěné svícínky, a nebo výnočně ozdobit skleničky se svíčkou. Tvořily i ozdobičky ze zažehlovacích korálků a posílaly dopis Ježíškovi vánoční poštou.
Po celou dobu svátečního podvečera bylo pro všechny nachystáno občerstvení. Pár ochotných dobrovolnic napeklo různé mlsky. Ve velkém se pekly palačinky s marmeládou a opékaly klobásy. Samozřejmě nesmělo chybět nic na zahřátí. Pro děti čaj a pro ty starší se vařil grog, griotka a punč.
Všem se moc líbilo a domů odcházeli s vánoční náladou.

Andrea Hořická


LAMPIONOVÝ PRŮVOD

V sobotu  7.11.2015 byl naplánován lampionový průvod. Jelikož tento víkend bylo v Tehovci i posvícení, rozhodlo se pár dobrovolnic, že napečou tradiční posvícenské koláče. Stáňa Nečasová už v 5:00 zadělala těsto a v 8:00 se v hasičárně začalo. Vše šlo náramně dobře, takže v 10:30 bylo napečeno přibližně 370 koláčků.
V 15:30 byl sraz, aby se nachystaly další potřebné věci. Všichni jsme doufali, že počasí vydrží a hlavně, že dorazí natěšené dětičky a podvečer se vydaří.
V 17:00 vyrazil průvod v hojném počtu směrem k  Vojkovu. Vedla ho paní starostka, která měla za úkol dovést všechny na cestu k lesu. V zatáčce u Rokytky zůstali rodiče a dětičky se vydaly bez nich po cestě osvícené loučemi k lesu. Tam je čekaly naše malé čarodějnice a lesní divoženka. Všichni prckové byli naprosto úžasní. Žádný pláč a jen velké natěšení. Splnili si u lesa úkol a za odměnu dostali bonbóny a svítící náramky.
Pak se šlo zpátky k rodičům a už i s nimi zase zpět na náves, kde bylo nachystáno občerstvení. Pro malé čaj a pro ty velké i něco silnějšího. Opékaly se na ohni buřty a ve velkém mizely i výborné koláče.
V závěru jsme se všichni podívali na krásný ohňostroj.

Andrea Hořická

foto z akce: http://sdhtehovec.rajce.idnes.cz/SDH_Tehovec_2015_-_Tehovec_lampionovy_pruvod/

AMOK  

29.10.2015

Dne 29.10.2015 proběhlo v jedné z říčanských škol taktické prověřovací cvičení AMOK – útok aktivního střelce. Naše jednotka byla vyslána po vyhlášení II. stupně poplachu na místo události, kde jsme po nahlášení veliteli zásahu vyčkali v bezpečné zóně, až nás bude potřeba. Po zneškodnění střelců Policií ČR jsme byli povoláni k evakuaci zraněných z celé školy. Někteří z nás přímo vynášeli raněné na nosítkách, jiní zase pomáhali stavět stany HZS a ZZS.

Po prohledání celé školy a ujištění se, že všichni ranění jsou v bezpečí vyvedeni a v péči záchranné služby, bylo celé taktické cvičení ukončeno.

Celá akce byla pro naši jednotku velkým přínosem. 

 

Expedice Vyskeř 2015 - soustředění starších žáků a dorostu 

18. - 20.9.2015

Poslední letní víkend jsme pro družstvo starších žáků uspořádali soustředění před závodem požárnické všestrannosti. Bohužel ubytování na Zásadce, kde jsme byli s dětmi minulý rok a kde se nám všem moc líbilo, nebylo v termínu 18.-20.9.2015 volné. Museli jsme proto hledat pro naši „expedici“ jiné místo. Nakonec jsme našli ubytování v Chaloupce Ráj ve Vyskeři v Českém ráji. Expedice Vyskeř 2015 začala srazem v Tehovci u hasičárny v pátek v 15.30 hodin. Původně mělo jet celkem 11 dětí a 4 dospělí. Bohužel dvě děvčata onemocněla, a tak nás nakonec jelo pouze 13. Soustředění se spolu s družstvem starších žáků zúčastnili i tři dorostenci, kteří budou soutěžit v kategorii jednotlivců.

Cesta do chaloupky byla dlouhá, jelikož jsme po cestě „potkali“ několik dopravních nehod a omezení.  Nicméně jsme stihli po setmění večerní „bojovku“. Nebyla to bojovka, ale spíše noční vycházka ke kapli, která se tyčí na kopci nad vesnicí Vyskeř.  Poté již měly děti volno.

Sobota začala v 8,15 hodin ranní rozcvičkou, při které jsme se protáhli a trošku se proběhli. Dopoledne probíhal trénink na branný závod. Učili jsme se a opakovali topografické značky, technické prostředky požární ochrany, vhodné a nevhodné hasební látky, uzle, orientaci mapy na sever, určování azimutu a zdravovědu. Dorostenci trénovali ještě optickou signalizaci a další věci, které musí na branný závod znát. Před obědem jsme na nedaleké louce vyzkoušeli i střelbu ze vzduchovky.

Po dobrém obědě a poledním odpočinku jsme vyrazili na výlet na Hrubou skálu a k Valdštejnu. Prošli jsme celé Hruboskalsko křížem krážem, z kopce i do kopce a v 19,00 jsme se šťastně vrátili celí ušlapaní do naší chaloupky. Jak Hanka později zjistila, ušli jsme celkem 15 kilometrů. Večer si ještě děti, které chtěly, opekly buřty.

V neděli dopoledne jsme pokračovali v tréninku všech disciplín. Poté, co jsme si vše ještě jednou zopakovali, proběhlo zkoušení naostro, neboli soutěž, kde byl každý vyzkoušen ze všeho, s čím se může na branném závodě setkat. Po obědě se vydala naše expedice zpět domů do Tehovce, kde na nás již čekali naši blízcí.

Rádi bychom poděkovali Jendovi Jordánovi a Aleně Šmidlíkové za to, že s námi na soustředění pravidelně jezdí a „zabezpečují základnu“.

Jitka Pokorná a Hanka Pokorná - vedoucí mládeže

foto z akce: http://sdhtehovec.rajce.idnes.cz/SDH_Tehovec_2015_-_starsi_zaci_-_soustredeni_Vysker/


Expedice Rezek 2015 - soustředění mladších žáků 

18. - 20.9.2015

 
V pátek 18.9. v 15.00 jsme naložili vzduchovky, lano, tašky, autosedačky, sedáky i děti do aut a vyrazili společně směr Rokytnice nad Jizerou.

Do chatičky na Rezek jsme dorazili lehce po šesté hodině. Účastníci expedice byli rozděleni  podle společných kufrů a prostěradel do pokojů, kde si vybalili spacáky, pyžama a hlavně plyšáky.

Ve společenské místnosti jsme mezitím zatopili v krbu a  připravili večeři. Děti se po večeři pod dohledem instruktorek vysprchovaly, vyčistily zuby a k naší radosti brzy usnuly.

V sobotu ráno se vstávalo brzy – naštěstí už i na horách dávají po ránu v televizi pohádky – děti jsme dokázali udržet skoro do půl osmé v postýlkách. Po snídani začal výukový program –vyučovaly se  uzle, topografické značky, zdravověda, hasební prostředky a střelba - střílíme do špalíčků 5x7cm ze vzdálenosti 10 metrů – pro některé  střelce byly špalíčky moc malé, stejně jako půllitrové plechovky od popovického kozla, naštěstí většina diabolek končila v dřevěné kůlně, před kterou jsme stříleli.

K obědu se podávalo  kuře s  rýži a čerstvou zeleninkou….po poledním klidu se Kačka, Anetka, Aleš a děti vydali na průzkum okolí….vrátili se hladoví – spořádali dva melouny. Po svačince jsme si vzali lano, které jsme pověsili mezi stromy na kraj lesa a děti se učily  přelézat vodorovné lano.

Úderem šesté se vybraní jedinci –děti (kromě Ondry),  Kačka a Dráža – převlékli do plavek, do batůžku zabalili ručníky, rukávky a čisté spodní prádlo (nekontrolováno zda bylo opravdu čisté) a utíkali jsme do vedlejší chatičky Hájenka, kde jsme měli objednaný hodinový relax v místním bazénku – pro všechny zážitek J, děti se  odmočily, Kačenka protáhla tělo při chytání pod skluzavkou a Dráža si zopakovala počty….

Po koupání jsme se vrátili do chatičky, kde nás čekalo překvapení – Míla, Aleš, Hanka a Anetka – nafoukli a pověsili balónky – čekali jsme, co se bude dít – nic – podávala se večere – teprve po večeři nám Kačka s Anetkou prozradily, že v osm začíná diskotéka a večerka je v půl jedenácté – super překvapení!

V osm se zhaslo, Anetka pustila barevnou hudbu a začalo se trsat , děti postupně odpadávaly, večerku dodrželi jen dospělí, děti už v deset všechny spaly – dobrovolně.

V neděli ráno děti překvapily – spaly a spaly a spaly – po snídani si ve dvojicích proběhly branný závod, před obědem zabalily spacáky a tašky a po obědě jsme vyrazili směr Tehovec.

Děkuji Hance a Mílovi Dlabačovým a Aleši Hořickému!

D. Nečasová - vedoucí mládeže

foto z akce: http://sdhtehovec.rajce.idnes.cz/SDH_Tehovec_2015_-_mladsi_zaci_-_Soustredeni_Rezek/ 

Mezinárodní setkání hasičské mládeže Polsko - Kaczkowo 

(27.7. - 1.8.215)

V neděli 26.7.2015 jsme se sešli ve 21 hod. u hasičárny. Odjížděli jsme do Polska. Není to první cesta tehoveckých hasičů do této země, proto již víme, že je lepší a rychlejší jet přes Německo po dálnici. Vzhledem ke vzdálenosti (cca 800 km) a faktu, že bylo málo řidičů na střídání, jsme jako bezpečnější variantu zvolili cestu mikrobusem. Vyjeli jsme ve 22 hod. spolu s kamarády z Mooskirchenu (Rakousko),
kteří si udělali v Tehovci přestávku. V Praze se k nám přidal ještě druhý pan řidič našeho mikrobusu.
Noc jsme v poklidu s krátkými přestávkami v autobuse prospali. Stejně tak i dopoledne. Poslední zastávku jsme měli několik kilometrů před cílem, kde jsme se sešli s hasičemi z Ober-Werbe a Bad Tenndstedu (Německo). Do tábora jsme vjeli všichni společně. V průběhu cesty se horšilo počasí a dešťové přeháňky jsme si přivezli s sebou.
Po přivítání jsme začali stavět stany, a také jsme šli na oběd. Slavnostní zahájení Mezidnárodního setkání začalo v 16 hodin. Poté byl volný program, dostali jsme trička a cedulky se jmény a různými obrázky. Na ty jsme byli moc zvědaví, protože tyto symboly označují jednotlivá družstva na putování krajinou. Ve 20,30 hodin byla porada vedoucích, kde se dozvěděli program na další den, soutěžní disciplíny a hamonogram tréninků. Ve 22 hodin byla večerka.
Budíček byl každé ráno v 7 hodin. Od 7,30 do 8,30 hodin byla snídaně. V úterý 28.7.2015 jsme měli na programu putování krajinou v mezinárodních družstvech (včetně vedoucích). Start byl v 9 hod. a po 10 minutách odcházela jednotlivá družstva. Poslední družstvo vycházelo v 10,30 hod. Trasa byla dlouhá asi 10 km a měla 5 kontrol. Na první kontrole se hledali ve vyhrazeném prostoru hasičské předměty (rozdělovač, hadice, rukavice apod.), druhá kontrola byla na dětském hřišti, kde byl překážkový běh. Další kontroly byly následující: házení předmětů na cíl, jízda na loďce a plnění hadice vodou, první pomoc, lyže. V cíly se čekalo, až přijdou všechna družstva. Do tábora jsme se vrátili autobusy kolem 16 hodiny. V 17 hodin byla připravena ukázka jedné ze soutěžních disciplín - požární útok. Následovat měly tréninky jednotlivých družstev, ale vyhnal nás prudký déšť. Když se počasí umoudřilo, šli jsme trénovat. Také začala probíhat druhá soutěž - "vodní pilka". Do tohoto klání se hlásili z každého družstva 2 + 2 účastníci. V mantinely ohraničeném hřiští se pomocí hadice s proudnicí, ze kterých stříká voda, přesouvá míč do branky protihráče. Míla s Kubou vyhráli 5:0 a postoupili do dalšího kola. Ve 20,30 hod. opět porada vedoucích a ve 22 hod. večerka.
Ve středu 29.7.2015 jsme autobusy vyrazili na výlet do 40 km vzdáleného Slowiňského národního parku (název je odvozen od Slovinců - kmen původních kolonizátorů, kteří nemají nic společného s jugoslávskými Slovinci), kde se nachází na břehu Baltského moře "Evropská Sahara s dunami vysokými až 40 m. Z parkoviště nás čekala procházka cca 6 km, která vedla lesem po pohodlné cestě. Na konci cesty jsme posvačili, zuli boty a vyrazili po písečné stezce do kopce. Na vrcholku se před námi rozevřel pohled na hory písku a moře v dáli. Neodolali jsme a do písku jsme "vytesali" nápis Tehovec. Taky jsme se proběhli z kopce a do kopce. Horko nám přitom vzhledem k počasí rozhodně nebylo, spíše jsme se příjemně zahřáli. Při příchodu na břeh moře jsme se dlouho nerozmýšleli - sundali jsme bundy a zbytek oblečení, vklouzli do plavek a statečně se vrhli do vln. Moře nebylo o moc studenější než vzduch, mohlo mít tak kolem 15 stupňů. Vozili jsme se ve vlnách a dováděli. Pak jsme se rychle osušili a oblékli a vyrazili po břehu na zpáteční cestu k autobusům. Měli jsme před sebou dalších 5 km. Statečně jsme došli do cíle pěšky, přestože z jiných družstev se občas někdo svezl. Těšili jsme se do autobusu - do tepla a sucha. K našemu překvapení jsme popojeli jen do blízkého městečka Leba a od 15 do 17 hodin jsme zde měli rozchod. Naše první cesta vedla do nejbližší cukrárny, kde se dalo odpočinout i schovat před deštěm. Poté jsme se šli projít na pěší zónu, kde jsme největší radost měli z cukrové vaty. Do tábora jsme dorazili docela unavení. V době našeho tréninku požárního útoku opět pršelo, tak jsme ho vynechali. Ve vodni pilce nás tentokrát reprezentovala Adélka s Kačkou. Po vyrovaném zápase, který byl bez přestávky prodloužen na dvojnásobný čas podlehli 0:1.
Ve čtvrtek 30.7.2015 byl opět výlet. Tentokrát do města Gdaňsk, které je hlavním městem Pomořanského vojvodství. Cesta 2 hodiny ve vyhřátém autobuse po noční zimě byla velmi příjemná. Tak jak se den ode dne ochlazovalo, přidávali jsme další oblečení. Teď už dlouhé kalhoty a pod bundu, která chránila před deštěm a větrem, nejen tričko, ale i mikinu. Od 11 do 14 hodin jsme měli rozchod ve staré části města. Po procházce a cukrové vatě jsme zamířili k řece Stara Motlawa, kde jsme obdivovali lodě. Odpočinuli jsme si opět v cukrárně. Cestou zpět do tábora jsme se zastavili u profesionálních hasičů, kteří nám ukázali svou techniku a zázemí. Moc se nám tam líbilo. Protože neustále pršelo byly zrušeny tréninky i vodní pilka. Na přání dětí byla večer v jídelně diskotéka, na kterou před půlnocí dorazili i vedoucí.
Pátek byl soutěžní den. Bohužel od rána nepřetržitě pršelo. Proto bylo po poradě vedoucích v 10 hod. rozhodnuto, že požární útok a štafeta CTIF se ruší a vše bude nahrazeno znalostními testy v jídelně (vázání uzlů, přiřazování předmětu ke značkám, PHP apod.). Protože už nám zatékalo stanu a v sobotu po snídani se mělo odjíždět, rozhodli jsme se, že odjedeme již v pátek večer. Odpoledne jsme si zabalili stacáky, matračky a oblékli se do PSII na nástup. Počasí se umoudřilo a přestalo pršet. Dokonce i vysvitlo sluníčko, ale fičel severák. Od 17 hodin byl slavnostní nástup, kde se vyhodnocovali soutěže - skončili jsme na 5. místě. Ve vodní pilce kluci vybojovali 1. místo, protože vstřelili nejvíce gólů. Byla rozdána ocenění, také dárky pro pořádající sbor a proslovy. Vše trvalo 1,5 hodiny. Promrzlí jsme se vyfotili s trofejemi. Převlékli jsme se a sbalili jsme stany. Po večeři jsme se se všemi rozloučili a ve 21 hodin jsme vyrazili ve vyhřátém autobuse k domovu. Cestou jsme měli jen krátké zastávky na střídání řidičů. Jediná delší pauza byla až v Čechách u "Mekáče". Do Tehovce jsme dorazili krátce po 8 hodině ranní.foto z akce:
http://sdhtehovec.rajce.idnes.cz/SDH_Tehovec_2015_-_deti_dorost_-_Polsko/
http://sdhtehovec.rajce.idnes.cz/SDH_Tehovec_2015_-_deti_dorost_-_Polsko_Petr/

Reportáž z polské televize:
http://www.telewizjattm.pl/dzien/2015-07-31/34703-strazak-wszedzie-taki-sam.html?play=on

20. let od založení okresní rady mládeže okresu Unstrut-Hainich (12.-14.6.2015)

V pátek dopoledne jsme vyrazili do německého Mühlhausenu (Thüringen), kde se konaly oslavy k výročí založení rady mládeže okresu UH.

V pátek večer si při příjemném posezení  vedoucí mládeže z Rakouska (Mooskirchen, Köppling) , Německa (Ober-Werbe, Bad Tennstedt), Polska (Leczyce), Ukrajiny (Yuznyj) a Čech (Tehovec)  vyměnily své zkušenosti.

V sobotu byla na programu  prohlídka stanice hasičského záchranného sboru, hasičské muzeum ,  s odborným výkladem prošli město Mühlausen, které proslavili např. Johann Sebastian Bach nebo Martin Luther, prohlédli si místní památky – především kostely, kterých je v tomto malém městě s 35 000 obyvateli jedenáct. Odpoledne jsme se zájmem sledovali probíhající zemskou soutěž, kterou v rámci oslav okresní rada mládeže uspořádala, souteže se zúčastnilo 650 dětí ze spolkové země Thüringen, po vyhlášení výsledků jsme se přemístili do ekumenického sálu místní kliniky, kde probíhal slavnostní večer. Během tohoto večera zazněla slova poděkování a uznání, byli předány medaile a vyznamenání za práci s mládeží vedoucím okresu UH a za mezinárodní spolupráci vedoucím z Mooskirchenu, Köpplingu, Leczyce, Yuznyj a Tehovce.

V neděli se vedoucí mládeže ze sborů ve střední Evropě srdečně rozloučili a vyrazili zpět do svých domovů.

D.N.

Vyhlášení výsledků Dobráci roku 2015

Pořadí

Sídlo SDH

Okres

Datum vysílání

Platných hlasů

1

Svaté Pole

PB

06.02.2015

2.842

2

Tuhaň

ME

14.11.2014

2.836

3

Panoší Újezd

RA

20.03.2015

2.710

4

Krušovice

RA

16.01.2015

1.876

5

Chlum u Rakovníka

RA

26.09.2014

1.796

6

Broumy

BE

29.05.2015

1.583

7

Ovčáry

KO

27.03.2015

1.191

8

Nová Ves pod Pleší

PB

10.10.2014

1.168

9

Kšely

KO

31.10.2014

1.134

10

Tehovec

PV

30.01.2015

985

11

Obděnice

PB

09.01.2015

983

12

Čisovice

PZ

13.03.2015

918

13

Hvozd

RA

08.05.2015

894

14

Plazy

MB

17.10.2014

811

15

Hlásná Třebaň

BE

13.02.2015

800

16

Sojovice

MB

05.12.2014

791

17

Semice

NB

12.09.2014

712

18

Lhotka

BE

07.11.2014

625

19

Dymokury

NB

06.03.2015

603

20

Bzová

BE

23.01.2015

587

21

Vižina

BE

05.09.2014

563

22

Nespeky

BN

03.10.2014

534

23

Modletice

PV

26.12.2014

524

24

Třebotov

PZ

03.04.2015

507

24

Kostelec nad Labem

ME

17.04.2015

507

26

Záboří nad Labem

KH

20.02.2015

393

27

Radětice

PB

19.09.2014

356

28

Hronětice

NB

24.04.2015

310

29

Svatý Mikuláš

KH

12.12.2014

255

30

Chržín

KL

24.10.2014

254

31

Veltruby

KO

01.05.2015

240

32

Vrbčany

KO

02.01.2015

223

33

Budiměřice-Šlotava

NB

22.05.2015

214

34

Vykáň

NB

28.11.2014

204

35

Lobkovice

ME

27.02.2015

194

36

Bohutín

PB

10.04.2015

185

37

Lužec nad Vltavou

ME

15.05.2015

158

38

Hrachov

PB

19.12.2014

152

39

Močovice

KH

21.11.2014

104

40

Pětihosty

PV

05.06.2015

70

 

CELKEM

 

 

31.792


Aquapark a bowling Měřín 7.6.2015

V sobotu 7.6.2015 v 8.00 vyjela od hasičárny kolona jedenácti aut  na „zájezd do Aquaparku Měřín“.  Dopoledne jsme si společně užili hraním bowlingu a dováděním v aquaparku.  Po chutném obědě v místní restauraci si někteří  ještě před cestou domů odpočinuli na břehu Slapské  přehrady.

Děkujeme plk. Ing. Václavu Janouškovi a firmě VoLaReZa za příjemně strávené dopoledne.

D.N.


Mezinárodní den dětí aneb zimní olympiáda v létě 6.6.2015

v sobotu po obědě na vojkovském hřišti v Tehovci začali poletovat hasiči, připravovali lavice k posezení, stavěli stany, pod kterými pak smažili palačinky, ohřívali klobásky.

Na hřišti se objevily dráhy pro lyžování, bobování, krasobruslení i rychlobruslení i  hokej, na pinpogových stolech stolech  curlingová dráha.

Těsně před půl třetí se začali na startu objevovat první závodníci, po vyplnění startovních průkazů se vydávali na start – hlavním úkolem bylo co nejlépe a nejrychleji splnit osm úkolů, v cíli se rozdávaly diplomy a medaile.

Všichni si pak mohli kromě soutěží užít skákací hrady nebo si nechat namalovat na obličej vílu, kočku, netopýra........ 

Drahomíra Nečasová


Okresní kolo hry Plamen 16.-17.5.2015 Hrusice

 

Květnové víkendy jsou převážně ve znamení hasičských soutěží. Tentokrát to byly děti, které se sjely do Hrusic poměřit své síly. A Tehovec u toho nemohl samozřejmě chybět.

Starší žáci měli sraz v sobotu 16.5.2015 již v 7,30 hod. Do Hrusic odjížděli plni očekávání, neboť v jejich řadách jsou čtyři noví členové, kteří se této soutěže ještě nezúčastnili. Z podzimní části hry Plamen (závodu požárnické všestrannosti) jsme měli zhoršenou startovací pozici - starší žáci byli na 6. místě, mladší žáci
na 14. místě.
Podle časového harmonogramu jsme měli za dopoledne odběhat 2 disciplíny - útok CTIF a štafetu CTIF. Poté měl následovat oběd. Pro velký počet družstev se však hned první disciplína protáhla do 13 hodin. Následoval oběd, během kterého přijížděla družstva mladších žáků.
Odpolední program začínal s velkým zpožděním a dopolední disciplínou (štafetou CTIF). Abychom vůbec vše za odpledne stihli, probíhala štafeta 4x60 metrů současně se štafetou dvojic. Do toho jsme ještě fandili našim hokejistům, kteří bojovali na Mistrovství světa v semifinále s Kanadou. Naši hokejisté bohužel prohráli 2:0. My jsme po prvním dnu odjížděli domů s průběžným pořadím starší žáci 3. místo a mladší žáci 11. místo.
V neděli byla královská disciplína "požární útok". Tu zahajovali mladší žáci, kteří se do Hrusic sjeli
na 9 hodinu. Po odběhnutí obou pokusů začali soutěžit starší žáci. Byl to velký boj, který zamíchal průběžným pořadím ze sobotního podvečera. Před 16 hodinou proběhlo slavnostní vyhlášení a zakončení soutěže.

Tehovec si v kategorii starší žáci odvezl medaili a pohár za krásné 2. místo ze 13 družstev, mladší žáci vybojovali přes svůj nízký věk 12. místo ze 17 družstev.Čarodějnice a stavění Máje 30.4.2015

Dne 30. dubna 2015 se v 16,30 hodin na vojkovském hřišti slétli malé čarodějnice a čarodějové z celé vesnice. Čarodějnice Kanimůra je v malých skupinkách pouštěla ke zkoušce do kouzelného lesa. Na kraji lesa museli malí čarodějové i čarodějnice co nejdále hodit čarodějnické košťátko, u včelího úlu co nejrychleji proběhnout s kouzelnou koulí, na louce u lesa najít v křoví miláčka pavoučka a nakonec u lavičky vytvořit malé čarodějnice z klacíků a slámy, které pak společně upálili na hranici.

Po prolétnutím kouzelným lesem se všichni sešli v Tehovci na návsi, ozdobili májku, kterou tehovečtí muži pomocí žebříků, lan i techniky postavili a zabezpečili. A také někteří až do rána hlídali.

Pak už zbývalo jen zapálit hranici, opéct vuřty a vesele se bavit.

Drahomíra Nečasová

Mukařovský uzel 28.3.2015

Poslední sobotu v březnu se družstva mladších a starších žáků a družstvo smíšeného dorostu zúčastnilo 
10. ročníku soutěže ve vázání uzlů na čas Mukařovský uzel.

Konkurence byla letos opravdu velká. Nejvíce soutěžících bylo v kategorii mladších žáků. Soutěžilo v ní celkem 144 dětí z 19 sborů.

Hojná účast byla i v kategorii starších žáků. Svou zručnost si v této kategorii poměřilo 120 soutěžících.   
V kategorii dorostu je účast tradičně menší. Letos se přihlásilo celkem 38 dorostenců a dorostenek.

Za  tehovecké družstvo mladších žáků nastoupilo 9 soutěžících. Byla to pro ně letos premiéra, takže byla znát trochu nervozita. Nicméně si většina dětí s připravenými provázky poradila a úspěšně uvázala všechny předepsané uzle. Se svým výkonem se umístili na 14. místě.

Po obědě následovala kategorie starších žáků. Zde náš sbor reprezentovalo 8 soutěžících. Děti se moc snažily. Odměnou za jejich snahu byla stříbrná medaile a pohár za 2. místo v kategorii starších žáků. Poté následovala kategorie dorostu. I zde měl Tehovec silné zastoupení. A vyplatilo se! Jak se říká: „To nejlepší na konec!“ A nám to opravdu letos vyšlo. Naši dorostenci a dorostenky společně obsadili 1. místo s celkovým časem 3:03:51. Aneta Hořická obsadila v hodnocení jednotlivců velmi pěkné 3. místo.  

Doufáme, že se nám i v dalších soutěžích této sezóny bude dařit stejně jako při Mukařovském uzlu.

 Jitka Pokorná
vedoucí mládeže

foto z akce: http://sdhtehovec.rajce.idnes.cz/SDH_Tehovec_2015_-_deti_dorost_-_Mukarovsky_uzel/

Renovace Grandy

Po letech prázdného povídání, plánování a představách o tom, jak by si naše Granda ( Praga Grand 1927) zasloužila opravu, nastal den „D“. Tomu, ale předcházela spousta již aktivních příprav. V první řadě jednání se starostou hasičů i obce v jedné osobě.  Seznámili jsme ho s naší představou renovace Grandy. Vysvětlili jsme, jaký by měl být průběh, co vše je potřeba udělat, koho oslovit s prosbou o pomoc nebo alespoň radu. A samozřejmě jsme museli řešit finanční stránku.

Teď bylo na něm, aby plány tlumočil na zastupitelstvu obce a požádal naším jménem o uvolnění peněz.

Verdikt zněl: Začněte a k dispozici od obce máte 50 000 Kč. Peníze sháníme i jinak. Na našem tradičním Memoriálu Míly Dlabače jsme umístili pokladničky pro dobrovolné příspěvky. Bohužel tato cesta nepřinesla, kromě pár kováků, vůbec nic. L Oslovujeme místní podnikatele, někteří se smilovali a nějakou korunku věnovali. I tak musíme hodně šetřit a prosit každého o co nejnižší možnou cenu za práci, kterou pro nás budou dělat.

Následným krokem bylo seznámit s plánem renovace celou výjezdovou jednotku. Na pravidelné „první středě“ v říjnu tak učinil velitel Míla Dlabač a hlavní aktéři celé akce Aleš Hořický a Tomáš Přibyl. Zároveň všechny kluky poprosili pomoc.

10.10.2014- den „D“ – začátek rekonstrukce. S ohromným nadšením se pouštíme do odstrojování a rozebírání. Veškeré dřevo si na starost berou místní truhláři a odváží se do dílny. V hasičárně toho, ale pořád zbývá dost J. Řežeme, pilujeme, vrtáme, brousíme, kytujeme, stříkáme, díly převážíme sem a tam. Je toho opravdu dost. Průběžně neustále pořizujeme fotodokumentaci.   

http://sdhtehovec.rajce.idnes.cz/SDH_Tehovec_2014_-_Renovace_Praga_Grand/#

Také pečlivě vedeme deník, kam zapisujeme, co a jak dlouho děláme. Píše se i docházka. Někteří kluci tomu obětují veškerý volný čas a stále s nadšením pilně pracují. Bohužel, takto zapálených je mnohem míň, než je potřeba. 

Dnes je 15.1.2015 a kus práce je už vidět. Povedlo se nalakovat kabinu a přední blatníky. Je to nádhera a nadšení všech kolemjdoucích je neskutečnou pochvalou pro kluky, kteří tím žijí. 

Práce zbývá ještě samozřejmě moc, finance se značně tenčí, ale optimismus nás o získání dalších peněz neopouští. Doufáme, že se třeba objeví někdo, kdo by rád přispěl jakoukoliv částkou.

Co dodat?

Je neskutečné, co pár nadšenců, kterým není jedno, jak náš veterán vypadá, dokáže udělat v garáži bez pořádného vybavení - na koleni. 

Tomáš Přibyl

 


Rozsvěcení vánočního stromu - Tehovec 30.11.2014


Zahájení adventu

První adventní svíčku jsme letos zapálili v neděli 30. listopadu. Začátek kouzelného času Vánoc, jsme si zpříjemnili na návsi sešlostí, babiček a dědečků, maminek a tatínků, dětí, prostě všech, kteří chtěli strávit pěkné chvíle se svými sousedy, poslechnout a zazpívat si vánoční koledy s našimi dětmi z mateřské školky a sboru dobrovolných hasičů Tehovec.

Kdo nepřidal svůj hlas k dílu, ať už proto, že se styděl, nebo neuměl koledu, mohl si v připravených dílničkách (nejen pro děti) vyrobit svícínek, ozdobičku na stromeček či zhotovit vánoční lodičku se svíčkou, pustit na vodu a sledovat, jakým směrem se jeho lodička – budoucnost bude ubírat v příštím roce.

První předvánoční neděli všem osladily hospodyňky,…………….. které donesly na ochutnání několikero druhů cukroví, co zmizelo, nejen, v dětských bříškách za pár okamžiků.

Pro ty, jimž zima zalézala za oblečení, či měli jen žízeň, hasiči uvařili punč nebo grog a dětem, aby se nemotaly čaj.

Po setmění jsme se pomalu začali rozcházet domů a na cestu nám svítil z návsi vánoční stromeček a kroky hlídali Josef s Marií a Ježíškem, kteréžto lépe uvidíte za denního světla, když pojedete okolo autem nebo jen tak půjdete procházkou.

Krásné prožití vánočních svátků, hodně zdraví, spokojenosti a hlavně to zdraví přejí hasiči Tehovec.

Foto z akce viz galerie:
http://sdhtehovec.rajce.idnes.cz/SDH_Tehovec_2014_-_Rozsveceni_vanocniho_stromu/

Úklid návsi - hrabání listí - Tehovec 15.11.2014

Již několik let patří jeden listopadový víkendový den k úklidu tehovecké návsi. Před tím, než napadne první sníh, snažíme se shrabat spadané listí. Proto jsme se tuto sobotu sešli před hasičárnou vyzbrojeni hráběmi, košťaty, lopatami a podobným náčiním.
K naší velké radosti vyslyšelo naši výzvu na webových stránkách a obecních vývěskách o mnoho více místních občanů, než v minulých letech.
Práce nám šla ve velkém počtu rychle od ruky. Počasí nám přálo, listí bylo suché a rychle se kupilo na hromady, které se posléze nakládaly na valník a odvážely pryč. I květiny v parku se dočkaly zastřižení a okopání.
Tímto bychom chtěli všem dospělákům a dětem poděkovat.

Tehovečtí Soptíci

Foto z akce:

http://sdhtehovec.rajce.idnes.cz/SDH_Tehovec_2014_-_hrabani_listi/

Závod požárnické všestrannosti Říčany 4.10.2014V sobotu 4.9.2014 se v Říčanech na Jurečku konalo podzimní kolo hry Plamen - závod požárnické všestrannosti. Soutěž spočívá u mladších a starších žáků v běhu 5ti členného družstva a plnění různých úkolů. Trasa je dlouhá 2-3 km, je na ní 6 kontrol: střelba ze vzduchovky na špalíčky, základy topografie (určování topografických značek, zorientování mapy pomocí buzoly, určení azimutu), vázání uzlů (lodní, tesařský, zkracovačka, plochá spojka, úvaz na proudnici), základy první pomoci (ošetření zraněného kolena pomocí třícípého šátku a přenesení na vzdálenost 20 m; znehybnění poraněné ruky pomocí třícípého šátku a doprovod na určitou vzdálenost tzv. živá berla), překonání  překážky po vodorovném laně, požární ochrana - určení grafické značky technických prostředků PO, určení vhodných a nevhodných hasebních prostředků.
Dorostenci mohou běhat v družstvu nebo za jednotlivce. Jejich trať je dlouhá 4-5 km. Některé kontroly mají jiné např. šplh po laně do výšky (dorostenky 3 m, dorostenci 4 m), neváží uzle, musí znát optickou signalizaci,  přeskakují vodní příkop (dorostenky 2 m široký, dorostenci 2,5 m široký), přesouvají se podle azimutu (na startu si zapíší 3 různé azimuty včetně vzdáleností a dozvědí se, za kterou kontrolou přesun začíná. Na každém zlomu je umístěno razítko, které optisknou do průkazu).

Tehovec se zúčastnil s družstvy mladších a starších žáků, v dorostu jednotlivců jsme obsadili kategorie dorostenky starší, dorostenci starší a střední.

Výsledky:
mladší žáci    14. místo
starší žáci       6. místo
dorostenky jednotlivci kategorie starší:  2. + 3. místo
dorostenci jednotlivci kategorie starší:   1. + 3. místo
dorostenci jednotlivci kategorie střední: 4. + 5. + 12. místo

Foto z akce viz galerie:
http://sdhtehovec.rajce.idnes.cz/SDH_Tehovec_2014_-_deti_mladsi_starsi_dorost_-_ZPV_Ricany/

Soustředění Zásadka u Mnichova Hradiště 19.-21.9.2014 (starší žáci + dorost)

V pátek odpoledne jsme vyrazili směr Zásadka. Složení expedice bylo: 4 děvčata (12-13 let), 2 chlapci (7-8 let), 5 dorostenců (15-17 let) + 4 dospělí.
Po příjezdu na místo jsme si rozdělili pokoje a ubytovali se. Seznámili jsme se s okolím a se psem Michalem. Po večeři jsme si rozdali učební texty k plnění odznaků odbornosti. Dorostenci byli natěšení na trénink na branný závod a chtěli jít běhat. Vzhledem k tomu, že neznali prostředí a bylo šero, šla Jitka s Hankou s nimi.
Druhý den začal ranní rozcvičkou v 8 hodin. Po snídani jsme šli střílet ze vzduchovky a opakovat topografii, uzle, zdravovědu, přeskok přes vodní příkop. Po výborném obědě (bramborová polévka a špagety bolognes) jsme vyrazili na pěší výlet do Drábských světniček. Počasí nám přálo, svítílo sluníčko. K večeři byly pečené buřty. Starší chlapci rozdělali oheň vzhledem k začínajícímu dešti v krbu v zrekonstruovaném chlívku, který slouží pro taková to posezení. Pak následovala velké zkoušení z odznaků odbornosti. Večer jsme hráli různé hry, které vymýšlel Jenda a dokonce přišel i kouzelník :)
Neděle začala opět rozcvičkou. Tentokrát jsme si trochu přispali, abychom měli dost sil a "branný závod". Nesoutěžilo se v družstvech, ale jako jednotlivci. Vedoucí nám přichystali stanoviště jako na soutěži. Dorostenci si na závěr vyzkoušeli přesun podle azimutu. K obědu byla polévka a pečené kuře s rýží. Zbývalo zabalit, předat diplomy a vyrazit k domovu. Cestou jsme se zastavili na zřícenině hradu Valečov.

Foto z akce viz. galerie:
http://sdhtehovec.rajce.idnes.cz/SDH_Tehovec_2014_-_deti_-_Soustredeni_Zasadka_u_Mnichova_Hradiste/

Mistrovství ČR dorostu Ostrava 5. - 6.7.2011


Ve dnech 5.7.-6.7.2011 se na Městském stadionu v Ostravě - Vítkovicích konalo Mistrovství České republiky dorostu SH ČMS. Již podruhé se této soutěže zúčastnil v kategorii dorostenců - jednotlivců i Aleš Hořický z SDH Tehovec.  Na tuto soutěž postupovali první tři dorostenci z krajského kola, které se konalo v Sedlčanech. (Aleš postoupil z 1.místa). Disciplíny, v kterých se soutěží jsou běh na 100m s překážkami, testy z oblasti PO a dvojboj. V úterý se konal pouze běh na 100m s překážkami, ve kterém Aleš zaběhl v prvním pokusu svůj osobní rekord 18,27s. Ve druhém pokusu se pokusil čas ještě zlepšit, ale drobné zaváhání na rozdělovači znamenalo čas 18,61s. Ze 144 závodníků obsadil pěkné 33. místo.  Druhý den jsme se po bezchybných testech připravovali na dvojboj, ve kterém patřil mezi favority. Potvrdil to již v prvním pokusu časem 15,84s. Tento čas nakonec znamenal krásné 2.místo (vítězný čas byl 15,72s). V celkovém pořadí jednotlivců skončil na 7. místě.

Tímto děkuji Alešovi za reprezentaci sboru i obce a všem fanouškům, kteří za námi přijeli až do Ostravy.

 Martin Bílek
Vedoucí dorostu SDH Tehovec