MMD = Memoriál Míly Dlabače

Tato soutěž vznikla na počest našeho dlouholetého velitele pana Miloslava Dlabače. Hasičině zasvětil velkou
část svého života. Do Tehovce se přiženil a v roce 1962 vstoupil k místním hasičům. Velitelem se stal
v roce 1976 a byl jím 22 let. Předčasně nás opustil 28.2.1998, ve věku nedožitých 53 let.

Soutěžní disciplíny: požární útok, jízda na raftech
Kategorie: muži, ženy (smíšené družstvo se počítá do kategorie mužů)

Požární útok:
Útok provádí 7 členů družstva + velitel, který však nesmí pomáhat s jakýmkoli nářadím.
V případě pomoci bude toto považováno za nesprávnou práci.
Nářadí je poskládáno libovolně na k tomu vyznačené čáře. Žádné nářadí nesmí přesahovat tuto čáru.
Družstvo startuje ze startovní čáry.
Sací vedení tvoří strojník a č. 4, 5 a 6. Strojník přišroubuje sací vedení na stroj, č. 4 přišroubuje na konec
sacího vedení sací koš, připevní ventilové lanko a přidržováním volného konce savice pomáhá č. 5 a 6.
Pomoc jiných členů družstva bude hodnocena jako nesprávná práce. Savice (4 ks 1,6 m dlouhé) musí být
sešroubovány včetně sacího koše, který musí být našroubován na sacím vedení i po ukončení pokusu.
V případě, že tomu tak nebude, bude to považováno za nesprávnou práci. Sání musí být provedeno
s použitím vývěvy. Tzv. nabíraný útok je zakázán. Nepoužití vývěvy a nabrání vody bude považováno
za nesprávnou práci.
Rozvinutí dopravního vedení provádí č. 3 a 1. Útočného vedení provádí č. 1 a 2. Dopravní a útočné vedení
musí být provedeno rozhozením hadic. Vlečení hadic je zakázáno a bude považováno za nesprávnou práci.
Po sestříknutí sudu č. 1 a 2 dochází ke svinutí hadic a rozpojení savic. Po uložení veškerého nářadí
(savice, rozdělovač, proudnice, sací koš, ventilové lanko) na čáru, ze které bylo na začátku pokusu odebráno,
se družstvo seřadí za startovní čárou.
Pokus je tímto ukončen.
Základním kriteriem je dosažený čas. K dosaženému času jsou připočítávány trestné body za nesprávnou
práci s nářadím. Za každý případ 10 bodů (sekund).

Jízda na raftech:
8 členné družstvo se rozdělí do 2 raftů po 4 soutěžících (může být i menší počet). Po odstartování rafty vyrazí
na svou trasu:
1. trasa - od startu ke stavidlu, zde zazvoní jeden z členů na zvon. Dále k vrbě, kde se jeden z členů dotkne
zavěšené láhve. V cíli je opět třeba se dotknout zavěšené láhve.
2. trasa je v opačném směru - vrba, stavidlo, cíl.
Ukončení pokusu je po dojetí a dotknutí se láhve pozdějším raftem.

Časy obou disciplín se sčítají. Vyhrává družstvo s nejnižším časem.

                 

                   23. ročník Memoriálu Míly Dlabače

                                      4.9.2021

První sobotu v září se již tradičně potkávají družstva okrsku č. 5 a spřátelené sbory tehoveckých hasičů 
na tehovecké návsi.
Tentokrát jsme se trošku netradičně potkali na „vojkovském hřišti“. Ve 14.00 hodin proběhl slavnostní 
nástup a po jeho ukončení si velitelé družstev vylosovali startovní čísla. Poté začalo vlastní soutěžení.
Nejprve  všechna družstva  provedla  požární  útok, při  kterém není  možné  hadice  roztahovat, ale  
musí  se rozhazovat. Rozdíl je i v sacím vedení, kde místo dvou savic a sacího koše tvoří sací vedení 
čtyři savice a sací koš. Ten musí být k požární stříkačce připevněn ventilovým lankem. Vodu jsme letos
nesáli s bahnem z požární nádrže, ale z kádě – voda byla studená a nezvykle čistá.
Všemi oblíbená plavba na raftech byla nahrazena disciplínou „Zásah se džberovou stříkačkou“. Dříve 
narození si ji jistě pamatují z celostátní hry Plamen pro mladé požárníky – my jsme si ji trošku upravili.
Memoriálu  Míly Dlabače   se zúčastnilo  11 družstev. V  kategorii  ženy  to byla  dvě  družstva 
z Tehovce a po jednom z Jevan a Tehova. V kategorii muži (všechna družstva, která  mají byť
i  jediného člena mužského rodu, spadají do kategorie muži) letos  startovala  družstva z  Tehovce,  
Mukařova, Doubku, Tehova, Štíhlic, Jevan a Struhařova u Benešova.
V kategorii mužů se první místo podařilo obhájit hasičům z SDH Mukařov, v kategorii žen obhájily prvenství
 ženy z Tehovce – tentokrát díky ženám dříve narozeným.
Celé odpoledne nám krásně svítilo sluníčko, a tak věříme, že si odpoledne hezky užili nejen soutěžící, ale
i diváci. 

Muži

Družstvo

Požární útok

(bez motání hadic)

Džberovka

(útok džberovou stříkačkou)

Součet

časů

Umístění

Čas

Poř.

Čas

Poř.

Tehovec

52,46

2

25,41

6

77,87

3

Jevany

53,03

3

20,18

2

73,21

2

Doubek

153,19

7

22,03

4

175,22

7

Mukařov

46,72

1

24,69

5

71,41

1

Tehov

64,12

4

21,00

3

85,12

5

Štíhlice

134,18

6

34,28

7

169,09

6

Struhařov

64,69

5

19,81

1

84,50

4


Ženy

Družstvo

Požární útok

(bez motání hadic)

Džberovka

(útok džberovou stříkačkou)

Součet

časů

Umístění

Čas

Poř.

Čas

Poř.

Tehovec ml.

45,62

1

34,31

4

79,93

2

Jevany

65,58

3

22,79

2

88,37

3

Tehov

75,28

4

29,90

3

105,18

4

Tehovec st.

54,06

2

21,41

1

75,47

1


https://sdhtehovec.rajce.idnes.cz/SDH_Tehovec_2021_-_XXIII._MMD/

                      22. ročník Memoriálu Míly Dlabače

                                       5. 9. 2020Družstvo

Požární útok

Plavba

Součet

časů

Umístění

Čas

Poř.

Čas

Poř.

Tehovec

2:44

4

1:19

1

4:04

3.

Klokočná

5:00

8

3:43

9

8:43

11.

Mukařov

2:05

1

1:22

2

3:28

1.

Tehov

3:30

6

1:55

7

5:25

7.

Žernovka

4:29

10

1:48

6

6:17

9.

Babice

4:04

9

1:36

4

5:40

8.

Jevany

2:40

3

1:22

2

4:02

2.

Štíhlice

3:36

7

1:25

3

5:01

6.

Doubek

2:35

2

1:37

5

4:13

4.

Bad Tennstedt - Mooskirchen

3:03

5

1:48

6

4:51

5.

Berlin - Leczyce

4:41

11

2:00

8

6:41

10

 

Ženy

Družstvo

Požární útok

Plavba

Součet

časů

Umístění

Čas

Poř.

Čas

Poř.

Tehovec I.

2:59

1

1:39

4

4:38

1.

Doubek

3:43

4

2:06

5

5:49

5.

Jevany

3:11

2

1:28

1

4:39

2.

Tehovec II.

3:13

3

1:32

2

4:45

3.

Tehov

3:46

5

1:38

3

5:24

4.https://sdhtehovec.rajce.idnes.cz/SDH_Tehovec_2020_-_SDH_-_100_40_MMD/
https://sdhtehovec.rajce.idnes.cz/SDH_Tehovec_2020_-_100_40_MMD/

https://sdhtehovec.rajce.idnes.cz/SDH_Tehovec_2020_-_100_40_MMD/

21. ročník Memoriálu Míly Dlabače

7. 9. 2019

Muži

Družstvo

Požární útok

Plavba

Součet

časů

Umístění

Čas

Poř.

Čas

Poř.

Tehovec

143,62

1

85,12

3

228,74

2.

Velká Hraštice

n

 

128,80

8

n

 

Tehov

238,99

5

92,44

5

331,43

5.

Babice

218,40

4

115,57

7

333,97

6.

Jevany

158,59

3

72,59

1

231,18

3.

Struhařov

n

 

95,16

6

n

 

Doubek

180,84

4

86,62

4

267,46

4.

Mukařov

145,62

2

78,38

2

224,00

1.

 

Ženy

Družstvo

Požární útok

Plavba

Součet

časů

Umístění

Čas

Poř.

Čas

Poř.

Tehovec I.

252,56

4

132,90

4

385,46

4.

Tehovec II.

225,04

2

93,72

2

318,76

2.

Tehov

234,28

3

108,93

3

343,21

3.

Jevany

198,09

1

85,93

1

283,62

1.
https://sdhtehovec.rajce.idnes.cz/SDH_Tehovec_2019_-_muzi_zeny_-_MMD/#VID-20190908-WA0000.jpg

20. ročník Memoriálu Míly Dlabače

1. 9. 2018

Po horkých, slunečních a suchých prázdninách jsme se ráno vzbudili do deštivého a studeného dne. Příprava
na soutěž probíhala celé dopoledne. Po 12 hodině začala jezdit první soutěžní družstva. Letost jsme museli
vzhledem k "suchému zákonu", který nedovoluje brát povrchovou vodu, upravit disciplínu požární útok.
Místo sání z rybníka a stříkání na sudy byla připravena džberová stříkačka a domeček se třemi okénky.
Závodníci s číslem 1 a 2, kteří rozhazují a natahují hadice c po připojení proudnice položí tuto za čáru. Poté
běží k domečku, kde do okýnek nainstalují "plamínky". Soutěžící s číslem 5 a 6 po spojení savic doběhnou
dopředu, jeden začně pumpovat a druhý "zhasí" plamínky v okénkách. Poté startuje balení hadic.

Vzhledem k malému počtu družstev soutěž rychle ubíhala a kolem 15 hodiny jsme měli obě disciplíny ukončeny.
Vyhlášení se protáhlo, protože Doubek nedodal putovní pohár žen, takže jsme čekali, až ho najdou a doručí.

Vyhlášení proběhlo před 17 hod.

Muži + smíšená družstva

Družstvo

Požární útok

Plavba

Součet

časů

Umístění

Čas

Poř.

Čas

Poř.

Tehovec

109,85

1

82,59

3

192,44

1.

Jevany

140,72

3

80,03

2

220,75

3.

Tehov

209,37

6

104,94

6

314,31

6.

Struhařov

173,06

5

91,10

4

264,16

5.

Všestary

128,50

2

78,56

1

207,06

2.

Říčany

169,12

4

92,38

5

261,50

4.

Ženy

Družstvo

Požární útok

Plavba

Součet

časů

Umístění

Čas

Poř.

Čas

Poř.

Jevany

172,69

2

101,31

1

274,00

2.

Tehovec

134,09

1

134,09

2

237,84

1.


19. roční Memoriálu Míly Dlabače 

2.9.2017

Muži:

Družstvo

Požární útok

Plavba

Součet

časů

Umístění

Čas

Poř.

Čas

Poř.

Tehovec

n

n

171,18

10

n

10.

Klokočná

255,25

9

97,37

3

352,62

9.

Jevany

214,87

8

98,38

5

313,25

6.

Babice

187,97

6

124,63

7

312,60

5.

Mukařov I

159,03

3

159,06

9

318,09

7.

Doubek

144,56

2

78,00

1

222,56

2.

Žernovka

183,78

5

156,25

8

340,03

8.

Mukařov II

129,12

1

84,50

2

213,62

1.

Říčany

189,38

7

99,57

6

288,95

4.

Tehov

178,97

4

97,75

4

276,72

3.

Ženy:

Družstvo

Požární útok

Plavba

Součet

časů

Umístění

Čas

Poř.

Čas

Poř.

Jevany

241,84

3

92,13

1

333,97

3.

Tehovec

174,59

2

117,50

2

292,09

2.

Doubek

157,78

1

121,25

3

279,03

1.


18. ročník Memoriálu Míly Dlabače

3.9.2016

Po roce opět první sobota v září. Dopoledne se scházíme na přípravu. Holky v kuchyňce a klubovně připravují
jídlo, kluci zase zázemí v garážích. Kolem poledne se přijíždějí první soutěžící. Prezence je od 12,30,
ve 13 hod. slavnostní nástup. Dochází k rozlosování startovního pořadí. Celkem je 17 družstev - 11 mužů a
6 žen. Tehovečtí kluci si vytahují startovní číslo 1, holky 3.
Po odběhání útoků dospělých běží ještě starší děti z Tehovce. I když se jim rozpojila hadice na rozdělovači,
útok statečně dokončují. Pak se přesouváme k raftům. Začínají děti, poté se standardně pokračuje podle
rozlosovaného pořadí. Někteří se statečně vrhají skokem na zavěšenou láhev a končí ve vodě. Protože bylo
krásné, slunečné a teplé počasí, tak jim to nevadilo.
Při vyhlášení byla nejprve předána ocenění členům SDH Tehovec, pak byly rozdány diplomy a ceny.
Obsadili jsme krásné 1. a 2. místo. Večer bylo posezení s reprodukovanou hudbou. Někteří odcházeli domů
v brzkých ranních hodinách.
V neděli nás čekal úklid :)
http://sdhtehovec.rajce.idnes.cz/SDH_Tehovec_2016_-_MMD_3.9.2016/

17. ročník Memoriálu Míly Dlabače 

Tehovec 5.9.2015


Mediální partneři:

 

V sobotu 5.9.2015 se konal tradiční již 17. ročník Memoriál Míly Dlabače. Letošní rok byl ozvláštněn oslavami 
95. výročí založení SDH Tehovec a 35 let práce s dětmi. Proto se ještě v pátek v podvečer konala slavnostní 
výroční valná hromada. Při této příležitosti byly předány pamětní listy.

Samotný memoriál vypukl v sobotu po obědě. Překvapením na zahájení bylo představení renovovaného 
vozu Praga Grand, do jehož celkové opravy se s odvahou pustili chlapy z výjezdové jednotky 
pod vedení Aleše Hořického a Tomáše Přibyla. V průběhu dne bylo možné shlédnout výstavu fotografií 
z činnosti našeho sboru z uplynulých let.

Soutěžilo celkem 18 družstev, včetně 2 smíšených zahraničních (Německo, Rakousko, Polsko). 
Své dovednosti předvedlo také družstvo mladších i starších žáků. Se sáním z rybníka při požárním útoku 
se poprali všichni statečně, stejně tak i s motáním hadic. Ale nejvíc se myslím všichni těšili na rafty. 
Někteří se v zápalu boje tradičně vykoupali.

Podvečer patřil vyhlášení výsledků. Vzhledem k nasazení a obětavosti při srpnových požárech se pořadatelé 
rozhodli vyhlásit jako vítěze celý okrsek č. 5. Všechna soutěžící družstva si odvezla pohár a něco dobrého k pití, 
každý účastník obdržel na památku náramek s nápisem: „HASIČI TEHOVEC 1920-2015  95 LET“. 
Nechybělo večerní posezení s hudbou a ohnivá show.

Celkové výsledky:

kategorie muži

Družstvo

Plavba

Požární útok

Součet časů

Umístění

Čas

Poř.

Čas

Poř.

Všestary

1,40

8

2,58

5

3,98

5

Žernovka

1,40

8

4,10

12

5,50

11

Babice

1,12

1

3,30

8

4,45

6

Tehov

2,01

12

3,09

6

5,10

10

Doubek

1,23

5

2,20

2

3,43

2

Struhařov

1,24

6

3,29

7

4,53

7

Jevany

1,18

2

2,56

4

3,74

4

Tehovec

1,21

3

2,16

1

3,37

1

OSP Kaczkowo

4,24

13

4,09

11

8,33

13

Ober-Werbe

1,58

11

3,45

10

5,03

9

Mukařov I.

1,33

7

5,03

13

6,36

12

Klokočná

1,51

10

3,33

9

4,84

8

Mukařov II.

1,21

3

2,26

3

3,47

3

 

kategorie ženy

Družstvo

Plavba

Požární útok

Součet časů

Umístění

Čas

Poř.

Čas

Poč.

Tehov

3,01

5

4,20

5

7,21

5

Jevany

2,09

3

3,42

3

5,51

3

Babice

2,34

4

4,02

4

6,36

4

Doubek

1,39

1

3,19

2

4,58

2

Tehovec

1,39

1

3,01

1

4,40

1

 16. ročník Memoriálu Míly Dlabače 

Tehovec 6.9.2014

Sobotní dopoledne patřílo přípravě - vybudování zázemí pro občerstvení v garážích hasičárny, posezení
pro hosty, ozvučení, nafouknutí raftů, rozměření hasičského útoku. V kuchyni se připravovaly různé
dobroty - guláš, těsto na bramboráky a palačinky, hamburgery....

V 11,30 hod. začali přijíždět soutěžící. Ve 12,30 hod. byl slavnostní nástup a rozlosování soutěžních čísel.

Nejmenší tehovečtí hasiči si přichystali překvapení - po vzplanutí požáru byla přivezena na improvizovaném
hasičském "vozíku" taženém čtyřkolkou, kterou řídila jejich instruktorka Anetka, neohrožená čtyřka hasičů.
Pomocí džberových stříkaček oheň uhasili. V zápětí přijela další čtyřka. Tentokrát to byli záchranáři - lékaři.
ty přivezla instruktorka Kačka. Na nosítkách odnesli zraněnou panenku do "sanitky".

Po této ukázce již začala samotná soutěž. Hasičský útok prováděný sáním z rybníka, sražením sudu a dále
úklidem materiálu zpět na start. Oříškem bylo nasání vody, protože koš musel mít hloubku tak akorát,
aby se neucpal bahnem. Všech 12 družstev tuto disciplínu úspěšně ukončilo.

Druhou disciplínou byla tradiční jizda na raftu se stanovištěm u stavidla, kde bylo třeba zazvonit na zvon,
dále pak zavěšené lahve - na vrbě a v cíli. Družstvo startovalo na dvou raftech současně a jeli okolo rybníka
v protisměru. Lahev, které se bylo třeba dotknout při příjezdu do cíle, byla zavěšena poměrně vysoko.
Některé rafty si navzájem bránily, a tak se i občas stalo, že závodník skočil po lahvi a skončil ve vodě.
To vždy ocenili diváci bouřlivým potleskem.

Vyhlášení výsledků proběhlo v sále místního pohostinství, protože nás vyhnala prudká bouřka.
Hasiči z Mukařova museli odjet čerpat vodu do Srbína a Mukařova. I přes tento výjezd se vrátili zpět,
aby s námi ostatními poseděli při dobrém jídle a pití. Tradičně nechyběl ani tanec na šikmé asfaltové ploše
před hasičárnou.

Celkové výsledky:

Kategorie muži (+ smíšená družstva)

Družstvo

Plavba

Hasičský útok

Součet

časů

Umístění

Čas

Poř.

Čas

Poř.

Tehovec

72,97

1

137,71

2

210,68

1

VšeŘíč

88,16

6

264,43

8

352,59

8

Doubek

75,47

2

161,00

3

236,47

3

Štíhlice

83,90

4

254,38

7

338,28

7

Tehov

85,59

5

218,19

6

303,78

6

Mukařov

83,59

3

137,25

1

220,84

2

Klokočná

104,46

8

178,35

4

282,81

4

Jevany

92,00

7

195,10

5

287,10

5

 Kategorie ženy

Družstvo

Plavba

Hasičský útok

Součet

časů

Umístění

Čas

Poř.

Čas

Poř.

Tehov

103,71

3

231,18

3

334,89

3

Tehovec

91,59

1

176,32

1

267,91

1

Doubek

101,06

2

248,15

4

349,21

4

Mukařov

107,18

4

216,74

2

323,92

2

 

Foto z akce viz. galerie:

http://sdhtehovec.rajce.idnes.cz/SDH_Tehovec_2014_-_MMD_od_Jirky/
http://sdhtehovec.rajce.idnes.cz/SDH_Tehovec_2014_-_MMD/


Memoriál Míly Dlabače 7.9.2013

kategorie muži                                                                                       

 

plavba

požární útok

čas celkem

umístění

Tehovec II.

77,12

192,97

270,09

4.

Tehovec I.

73,09

143,47

216,56

1.

Jevany

95,62

247,31

342,93

7.

Mukařov

84,52

133,50

218,02

2.

Tehov

86,03

211,22

297,25

6.

Doubek

83,38

150,71

234,09

3.

Říčany

103,57

189,97

293,54

5.

 

kategorie ženy

Tehovec I.

96,97

192,43

289,40

2.

Mukařov

134,31

158,62

292,93

3.

Tehov

102,06

232,53

334,59

4.

Tehovec II.

160,68

300,72

461,40

5.

Doubek

112,16

176,59

288,75

1.

Foto z akce:
http://sdh-tehovec.rajce.idnes.cz/Memorial_2013/

http://jirkavac.rajce.idnes.cz/SDH_Tehovec_Memorial_7.9.2013/                                                               
 

´

Memoriál Míly Dlabače 1.9.2012


Foto z akce:
http://sdh-tehovec.rajce.idnes.cz/Memorial_Mily_Dlabace_2012/
  

http://jirkavac.rajce.idnes.cz/SDH_Tehovec_Memorial_1.9.2012/    


Memoriál Míly Dlabače 3.9.2011

kategorie muži                                                                                       

 

plavba

požární útok

čas celkem

umístění

Tehovec

74,97

145,37

220,34

2.

Klokočná

96,27

262,06

358,33

10.

Babice

94,00

261,43

355,43

9.

Mukařov

82,64

155,26

237,90

3.

Tehov

90,29

195,26

285,55

5.

Štíhlice

103,18

150,71

234,09

6.

Říčany

103,57

211,69

314,87

8.

Všestary

71,28

202,20

273,48

4.

Doubek

76,50

135,32

211,82

1.

Neutillmitsch

90,16

248,06

338,22

7.

 

kategorie ženy

Tehovec I.

104,36

225,00

329,36

4.

Mukařov

97,66

204,96

302,62

3.

Tehov

147,15

206,46

353,61

6.

Babice

100,57

199,50

300,07

2.

Tehovec II.

224,59

220,26

444,85

9.

Žernovka

124,87

250,66

375,53

7.

Klokočná

131,41

281,79

413,20

8.

Doubek

107,21

179,57

286,78

1.

Všestary

130,71

205,14

335,85

5.

http://nickeyss.rajce.idnes.cz/Memorial_M._Dlabace_2011/

http://sdhricany.rajce.idnes.cz/Tehovec_2011/


Memoriál Míly Dlabače 4.9.2010 

kategorie muži

 

plavba

požární útok

čas celkem

umístění

Tehovec II.

86,13

151,42

237,55

4.

Tehovec I.

74,83

600,00

674,83

16.

Doubek

75,47

149,14

224,61

1.

Žernovka

102,72

198,122

300,84

9.

Říčany

96,12

257,75

353,87

12.

Mooskirchen - Köppling

95,87

201,22

297,09

8.

Klokočná

108,21

239,82

348,03

11.

Svojšovice

87,25

600,00

687,25

17.

Struhařov B

105,07

319,79

424,86

14.

Tehov II.

87,62

203,87

291,49

7.

Všestary

71,78

161,53

233,31

3.

Babice

76,19

207,78

283,97

5.

Mukařov

83,01

145,25

228,26

2.

Ober-Werbe - Leczyce

246,15

225,68

471,83

15.

Neutillmitsch

102,56

233,64

336,20

10.

Struhařov A

89,97

264,84

354,81

13.

Tehov I

81,62

207,50

289,12

6.

 

kategorie ženy

Tehovec II.

164,46

217,01

381,47

3.

Mukařov

163,15

197,63

360,78

2.

Doubek

133,79

269,43

403,22

5.

Babice

165,88

236,77

402,65

4.

Tehovec I.

123,25

313,18

436,43

6.

Všestary

126,25

212,84

339,09

1.

 
                                                                               

Memoriál Míly Dlabače 5.9.2009                                                     

kategorie muži

 

plavba

hadice

požární útok

čas celkem

umístění

Mukařov

89,15

92,50

66,69

248,34

1.

Tehovec II.

111,84

86,41

59,57

257,82

2.

Doubek

86,53

101,31

73,00

260,84

3.

Tehovec I.

92,59

115,38

67,22

275,19

4.

Štíhlice

91,72

126,28

67,28

285,03

5.

Všestary

96,40

122,93

72,13

291,46

6.

Tehov I.

97,13

130,01

64,86

292,00

7.

Tehov II.

110,09

124,94

67,31

302,34

8.

Babice

90,51

137,17

106,59

334,27

9.

Všestary mix

121,87

142,19

79,21

343,27

10.

Klokočná

122,90

137,06

121,57

381,53

11.

Struhařov mix

110,22

177,19

113,13

400,54

12.

Struhařov

167,00

195,75

n

n

13.

kategorie ženy

Doubek

126,94

64,31

113,59

304,84

1.

Tehovec II.

108,69

79,09

124,50

312,28

2.

Tehov

117,78

95,38

143,22

356,38

3.

Tehovec I.

206,66

86,35

126,72

419,73

4.

Klokočná

142,37

107,18

181,60

431,15

5.

Štíhlice

162,63

125,60

169,19

457,42

6.

Babice

159,62

114,31

185,13

459,06

7.

Mukařov

120,50

187,97

195,64

504,11

8.

Struhařov

128,22

197,59

205,75

531,56

9.

 

                         

Memoriál Míly Dlabače 

6.9.2008

 

Muži + smíšená družstva

 

Hadice

Plavba

Součet

Umístění

Tehovec st

67,90

108,50

85,70

262,10

3.

Struhařov st

122,66

165,40

117,30

405,36

14.

Mukařov

99,87

104,75

99,44

304,06

8.

Struhařov ml

118,75

140,23

115,30

374,28

13.

Ober-Werbe

78,90

131,37

98,18

308,45

10.

Tehovec ml

80,40

75,10

80,81

236,31

1.

Babice

88,40

142,81

97,10

328,31

11.

Všestary

79,03

116,75

78,81

274,59

5.

Doubek

72,00

91,31

95,60

258,91

2.

Žernovka

96,31

113,18

92,03

301,52

7.

Štíhlíce

79,98

113,30

82,30

275,58

6.

Tehov ml

55,60

125,53

81,50

262,63

4.

Říčany

89,35

148,60

96,60

334,55

12.

Tehov st

77,00

129,40

100,60

307,00

9.


Ženy

 

Hadice

Plavba

Součet

Umístění

Všestary

120,40

173,53

169,37

463,30

5.

Tehovec ml

105,00

106,60

106,47

318,07

2.

Doubek

137,90

121,30

103,20

362,40

4.

Tehovec st

85,68

122,06

141,12

348,86

3.

Tehov

59,80

126,00

94,00

279,80

1.

Memoriál Míly Dlabače 

1.9.2007

kategorie muži

soutěžní družstvo

plavba

hadice

požární útok

čas celkem

umístění

Tehovec II.

91,40

93,40

59,20

244,00

2.

Tehovec I.

80,20

72,50

56,50

209,20

1.

Mukařov

91,70

118,30

131,60

341,60

9.

Doubek

89,60

109,30

67,30

266,20

5.

Štíhlice

100,20

116,00

122,90

339,10

8.

Říčany

96,10

106,60

77,70

280,40

6.

Tehov I.

80,40

115,70

63,90

260,00

4.

Tehov II.

83,70

104,80

65,00

253,50

3.

Žernovka

134,50

90,30

71,00

295,80

7.

kategorie ženy

Tehovec II

178,80

176,00

110,00

464,80

4.

Tehov

89,60

141,00

75,30

305,90

1.

Tehovec I.

107,70

123,00

93,80

324,50

2.

Doubek

140,60

106,00

145,60

392,20

3.

 

Memoriál Míly Dlabače 

2.9.2006

kategorie muži

soutěžní družstvo

plavba

hadice

požární útok

čas celkem

umístění

Tehovec I.

85,66

94,93

68,19

248,78

2.

Říčany

133,95

132,29

97,56

363,80

9.

Struhařov

129,27

186,23

101,96

417,46

10.

Neutillmitsch

97,41

89,33

116,59

303,33

6.

Tehovec II.

80,58

87,87

57,13

225,58

1.

Bad Tennstedt

105,16

104,32

67,50

276,98

5.

Tehov I.

84,68

108,75

72,81

266,24

4.

Tehov II.

90,63

98,68

63,27

252,58

3.

Babice

82,02

126,34

99,71

308,07

8.

Štíhlice

80,56

129,51

93,85

303,92

7.

 

kategorie ženy

Tehovec I.

127,09

134,85

103,90

365,84

2.

Tehov

129,21

118,59

71,95

319,75

1.

Struhařov

112,63

211,22

163,50

487,35

4.

Tehovec II.

154,70

133,97

83,39

372,06

3.

 

 

Memoriál Míly Dlabače 

5.9.2005

kategorie muži

Soutěžní družstvo

Plavba

Hadice

Požární útok

Čas celkem

Umístění

Tehovec II.

90,49

92,40

66,16

249,05

2.

Tehovec I.

74,50

87,59

51,79

213,88

1.

Tehov

74,31

100,64

102,09

277,04

5.

Mooskirchen/Götzendorf

82,53

94,48

85,81

262,82

3.

Babice

73,36

128,00

99,65

301,08

8.

Mukařov

83,00

95,60

90,69

269,29

4.

Říčany

101,25

137,66

82,00

320,91

9.

Štíhlice

74,51

157,01

162,38

393,90

10.

Žernovka

79,28

126,16

92,78

298,22

6.

Struhařov

80,38

119,99

100,13

300,50

7.

 

kategorie ženy

Tehovec I.

101,50

142,20

80,25

323,95

1.

Tehov

80,00

141,32

206,50

427,82

3.

Tehovec II.

130,96

160,28

125,87

417,11

2.

Struhařov

94,32

185,41

164,41

444,14

4.

 

Memoriál Míly Dlabače 

6.9.2003

kategorie muži                                                                                       

soutěžní družstvo

požární útok

štafeta 1

štafeta 2

čas celkem

umístění

Tehovec  II.

66:19

67:60

47:02

113:21

2.

Říčany

81:44

92:25

73:31

154:75

5.

Mukařov

-

48:97

-

(48:97)

6.

Tehov

87:88

101:84

63:78

151:55

4.

Tehovec I.

53:16

47:53

43:75

96:91

1.

Doubek

83:19

62:54

64:81

145:73

3.

Žernovka

-

102:78

80:85

(80:85)

7.

 

kategorie ženy

Tehovec I.

75:38

55:22

56:07

130:60

1.

Tehovec II.

83:44

78:78

85:82

162:22

2.

Doubek

101:97

92:85

68:44

170:41

3.

 


Memoriál Míly Dlabače 

7.9.2002

kategorie muži                                                                                       

soutěžní družstvo

požární útok

raft 1

raft 2

čas celkem

umístění

Tehovec  II.

1:00,94

1:08,93

1:07,28

2:08,22

2.

Struhařov II.

2:20,56

1:23,31

-

3:43,87

7.

Mukařov

1:50,37

1:15,72

1:13,66

3:04,03

4.

Struhařov I.

1:56,47

1:14,43

-

3:10,90

5.

Babice

1:76,44

1:11,75

1:87,69

3:28,19

6.

Tehovec I.

0:53,09

0:57,69

1:12,44

1:50,78

1.

Říčany

1:16,47

2:04,15

1:28,19

2:44,66

3.

 

kategorie ženy

Tehovec II.

1:25,25

2:55,31

1:27,84

2:53,09

1.

Struhařov

2:42,06

1:34,50

1:19,97

4:02,03

2.

Tehovec I.

-

1:26,28

2:26,28

-

3.


Memoriál Míly Dlabače 

15.9. 2001

kategorie muži                                                                                       

soutěžní družstvo

požární útok

štafeta

čas celkem

umístění

Firebrigade New York

 

 

 

1.

Tehovec II.

85,03

71,45

156,48

2.

Říčany

83,25

77,41

160,66

3.

Struhařov II.

104,82

69,97

174,79

4.

Tehovec I.

123,54

60,50

184,04

5.

Babice

135,88

83,62

219,50

6.

Struhařov I.

146,25

82,21

228,46

7.

 

kategorie ženy

Firebrigade New York

 

 

 

1.

Tehovec

105,06

86,03

191,09

2.

Struhařov

163,35

82,65

246,00

3.